Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy, wzorem uprzednich lat, czynnie wzięli udział w majowych świętach państwowych poczynając od Święta Pracy, Dnia Flagi i Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Wymienione święta państwowe są szczególnie istotne z perspektywy historii Polski. Święto Pracy, nazywane również Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy obchodzone jest na świecie od 1890 roku i odnosi się do upamiętnienia krwawo stłumionego strajku robotników w Chicago. Z kolei Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, która obok godła pozostaje najważniejszym symbolem każdego kraju, celowo został wpisany w 2 maja, aby podkreślić wartość i symbolikę majowych świąt państwowych. Ponadto właśnie 2 maja 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę Berlin umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na budynku Reichstagu. Natomiast Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791), zostało ustanowione pierwotnie w 1919, a następnie ponownie w 1990. Święto te jest dedykowane pamięci dnia 3 maja 1791, kiedy to uchwalono drugą po amerykańskiej, a pierwszą w Europie konstytucję. Polska konstytucja uchwalona przez Sejm Czteroletni wyprzedziła m.in. konstytucję francuską.

Mając na względzie wagę powyższych świąt, każdego roku funkcjonariusze świdnickiej jednostki, hołdując tradycji i historii kraju, czynnie wpisują się w obchody wszelkich świąt państwowych, poprzez co reprezentują całą formację Służby Więziennej w środowisku lokalnym. W Świdnicy obchody Święta Pracy odbyły się na placu Grunwaldzkim z udziałem prezydent miasta Beaty Moskal Słaniewskiej i starosty Piotra Fedorowicza. Natomiast niejako tradycyjnie już obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja odbyły się na promenadzie przy ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świdnicy, gdzie spotkali się przedstawiciele szkół, służb mundurowych, samorządu i stowarzyszeń oraz organizacji kombatanckich.

Kpt. Bartłomiej Perlak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej