Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy w miniony piątek przystąpili do 24. już edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska”, która w tym roku przebiega pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce". Do akcji zmobilizowana została grupa skazanych, którzy odbywają karę w świdnickiej jednostce.

Celem tegorocznej akcji zorganizowanej już tradycyjnie przez fundację Nasza ziemia, jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie w nich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska, a także promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

Zgodnie z główną ideą akcji osadzeni, pod opieką ppor. Marcina Stróżyka, wychowawcy ds. kultralno-oświatowych, oczyścili z nieczystości fragment koryta rzeki Bystrzyca, a także tereny zielone przy Zalewie Witoszówka. Osadzeni bardzo chętnie wzięli udział w akcji, albowiem jak sami zgodnie stwierdzili dzięki temu mogli zrobić pożyteczny uczynek nie tylko dla środowiska, a przede wszystkim dla swojej małej ojczyzny, jaką jest Świdnica.

Skazani kilkanaście dużych worków foliowych zapełnili butelkami, puszkami i innymi odpadami podlegającymi segregacji, które zalegały na terenach zielonych, szpecąc jednocześnie ich niewątpliwy urok. Osadzeni nieczystości pozostawili w specjalnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów.

Dzięki podobnym akcjom osadzeni nie tylko wykonują zadania na rzecz społeczeństwa, ale przede wszystkim uczą się szacunku dla środowiska. Podobne akcje funkcjonariusze Służby Więziennej inicjują przynajmniej kilka razy w roku, co ma wykształcić wśród osób pozbawionych wolności nawyk dbania o dobro publiczne i o środowisko.

por. Bartłomiej Perlak


 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej