W ostatnich dniach funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy kolejny raz odnieśli zwycięstwo w walce z przemytami substancji niedozwolonych na teren aresztu.

Na przestrzeni niespełna miesiąca udaremniono dwa przemyty środków odurzających i sterydów, które zostały dostarczone w paczkach higieniczno-odzieżowych. Dzięki czujności i starannej pracy funkcjonariuszy najpierw 15 maja 2019 r. w zaszytych slipach zostało znalezione 30 tabletek, które jak się okazało były środkiem odurzającym z grupy amfetamin. Substancje zostały przekazane funkcjonariuszom Policji, którzy wszczęli w tej sprawie dochodzenie. Z kolei 6 czerwca 2019 r. w pudełku kremu do rąk znaleziono zatopioną fiolkę ze sterydami wraz z igłami.

Obrót substancjami odurzającymi, w tym również dostarczanie ich na teren jednostki penitencjarnej stanowi przestępstwo w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z kolei środki odurzające, bądź sterydy na terenie aresztu w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo jednostki, wobec czego działania funkcjonariuszy w tym względzie są szczególnie istotne.

Wszystkie przedmioty wnoszone na teren Aresztu Śledczego w Świdnicy, w tym także przesyłane drogą pocztową, zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają szerokiej kontroli, w tym również dokonywanej z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych. Dzięki wypracowanym procedurom oraz urządzeniom próby przemytu środków odurzających i łączności kończą się znalezieniem tychże substancji i przedmiotów zaraz po przyjęciu do jednostki. Każdorazowo przedmioty są przekazywane policji, wraz z informacjami o osobie, która usiłowała dokonać czynu zabronionego.

Działania podejmowane w sferze bezpieczeństwa są niezwykle istotne, albowiem mają one zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo w jednostce, ale także i praworządny sposób wykonywania kary pozbawienia wolności, czy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Dzięki urządzeniom technicznym, jak i systematycznym szkoleniom kadry skuteczność w tej materii systematycznie się zwiększa, czego dowodem są wykrycia substancji niedozwolonych na przestrzeni ostatniego miesiąca.

Kpt. Bartłomiej Perlak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej