W dniu 7 sierpnia 2017 r. zastępca dyrektora świdnickiego aresztu, por. Bartosz Liszka, aktywnie uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami służb mundurowych i instytucji, którym nieobojętny jest los osób bezdomnych. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej udało się wypracować nowe rozwiązania ukierunkowane na niwelowanie problemu bezdomności w powiecie świdnickim.

Inicjatorem spotkania byli funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świdnicy, na czele z komendantem Janem Łętowskim. W rozmowach poświęconych problematyce osób bezdomnych, oprócz przedstawicieli Służby Więziennej, Policji oraz Straży Miejskiej, wzięła udział Grażyna Sławińska – Gąska, starszy specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, a jednocześnie członek Komisji Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Świdnicy. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sądu Rejonowego w Świdnicy, a także służby kuratorskiej.

Bezdomność w ujęciu psychologicznym to kryzysowy stan egzystencji osoby nieposiadającej faktycznego miejsca zamieszkania, pozbawionej środków niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb i trwale wykorzenionej ze środowiska w wyniku rozpadu więzi społecznych. W sytuacji, gdy osoba dotknięta bezdomnością osoba nie jest w stanie jej zapobiec, wiąże się to z poważnym upośledzeniem społecznego funkcjonowania człowieka. Niezależnie od pory roku bezdomność, chociaż w skali globalnej jest marginesem, stanowi bolesny problemem dla społeczeństwa. Jej przyczyny są różne i wielowarstwowe. Niewątpliwie pokonanie problemu bezdomności nie jest proste, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę znaczący problem z uzależnieniem tych osób od alkoholu bądź innych substancji. Niemniej jednak bezdomny to w dalszym ciągu człowiek. Problem ten jest dobrze widoczny również w Świdnicy wobec czego pomoc bezdomnym pozostaje w dużym zainteresowaniu świdnickich służb i instytucji działających w mieście. Zatem właśnie możliwie najskuteczniejsza pomoc tej grupie ludzi była tematem przewodnim kolejnego spotkania środowisk zaangażowanych w pracę z takimi osobami.

Jak w trakcie spotkania podkreślał Jan Łętowski, komendant Straży Miejskiej w Świdnicy, dzięki dotychczasowym działaniom, tylko na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, udało się o przeszło 30% zmniejszyć odsetek bezdomnych w mieście. Obecnie w wyniku kolejnych rozmów udało się wypracować nowe rozwiązania, które mogą zaprocentować w przyszłości dalszym spadkiem liczby osób bezdomnych. Pomóc w tym ma m.in. ścisła współpraca Aresztu Śledczego w Świdnicy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy, dzięki której osoby pozbawione własnego lokum i wsparcia bliskich znajdą wsparcie w instytucji, odbędą odpowiednią terapię, w miarę możliwości uzyskają wsparcie lokalowe i być może powrócą na rynek pracy.

Naturalnie wszyscy uczestnicy spotkania w pełni zdawali sobie sprawę, że chociażby mały sukces na tym polu może zaistnieć jedynie przy współpracy i zaangażowaniu samych zainteresowanych. Niemniej jednak, aby zmierzać do wspólnego celu, jakim jest właściwe funkcjonowanie osób bezdomnych w społeczeństwie, działania służb powinny być spójne i zintegrowane. Właśnie doskonaleniu obowiązujących mechanizmów i procedur oraz wypracowywaniu nowych rozwiązań miało służyć dzisiejsze spotkanie.

por. Bartłomiej Perlak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej