Psycholog Aresztu Śledczego w Świdnicy w trudnym okresie epidemii wspiera pracowników pogotowia, którzy każdego dnia pracują z chorymi.

W okresie stanu epidemii wszystkie służby mundurowe działają w skrajnie trudnych warunkach i przy przede wszystkim dużym obciążeniu psychicznym. W ramach wzajemnej współpracy środowisk mundurowych powiatu świdnickiego mjr Anna Polak, na co dzień starszy psycholog w Areszcie Śledczym w Świdnicy, udziela wsparcia potrzebującym tego pracownikom pogotowia. Wspomniane wsparcie psychologiczne dla bezpieczeństwa obu stron jest udzielane za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

Rozmówcy poruszają szereg różnych problemów związanych zwłaszcza z ich trudną pracą, która w dobie panującej epidemii jest szczególnie niebezpieczna. Z pewnością dotychczasowe wieloletnie doświadczenie starszego psychologa aresztu, który każdego dnia w ramach służby spotyka się ze skomplikowanymi problemami, będzie pomocne również dla pracowników pogotowia.

Kpt. Bartłomiej Perlak  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej