W Areszcie Śledczym w Suwałkach wystartował program profilaktyczny „ZAMASKOWANI”, w ramach którego osadzeni uszyją minimum 30 tysięcy maseczek.

Areszt Śledczy w Suwałkach w obliczu zmieniających się warunków epidemicznych podejmuje realne działania profilaktyczne mające na celu bezpieczeństwo nas wszystkich.

W Areszcie Śledczym w Suwałkach właśnie rozpoczęła się realizacja programu profilaktycznego „Zamaskowani”. Skazani w trakcie trwania programu nabędą praktycznych umiejętności obsługi maszyny krawieckiej, szycia i wykonania maseczek. Uszyte maseczki zostaną przekazane osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, a także innym służbom mundurowym i instytucjom, które ich potrzebują. Celem prowadzonych oddziaływań jest uszycie minimum 30.000 maseczek z bawełny. Pierwsze maseczki już zostały wykonane i przekazywane są osadzonym.

Ponadto podczas realizacji programu osadzeni objęci będą edukacją z zakresu zjawiska epidemii i pandemii chorób, konieczności stosowania się do zaleceń wydawanych przez instytucje państwowe i światowe w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się choroby.

Tekst /zdjęcia: kpt. Sławomir Rafalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej