Funkcjonariusze Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Suwałkach zostali darczyńcami w tegorocznej akcji Szlachetna Paczka.

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie.

Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc ludziom, których dotknął los, którym jest ciężko, ale którzy chcą jednocześnie walczyć o swoją przyszłość. Darczyńcą przygotowującym paczkę może zostać każdy. Wystarczy wybrać rodzinę i wspólnie ze znajomymi czy przyjaciółmi chcieć mądrze pomóc.

W pomoc w ramach Szlachetnej Paczki zaangażowali się także funkcjonariusze Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Suwałkach. Chcąc spełnić konkretne potrzeby, te najpilniejsze, ale i marzenia osób potrzebujących, zostali darczyńcami w tegorocznej akcji.

Finał Szlachetnej Paczki, czyli tzw. weekend cudów, przypadł na 7–8 grudnia 2019 roku. To wtedy funkcjonariusze dostarczyli do magazynu paczki, które następnie przekazano wybranej rodzinie w potrzebie.

Miejmy nadzieję, że towarzyszące akcji poczucie radości i szczęścia, jakie płynęły z niesienia pomocy i wspólnego dzielenia się dobrem z potrzebującymi sprawią, że Szlachetna Paczka stanie się okołoświąteczną tradycją naszych funkcjonariuszy.

 

tekst: kpt. Joanna Boratyńska

zdjęcia: kpt. Małgorzata Błażewicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej