Augustów - Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

Organizacja uroczystości
Uroczystość odsłonięcia w Augustowie pomnika poświęconego pamięci ofiar zorganizował Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej i władze starostwa i miasta Augustowa, a honorowym patronatem objął Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jarosław Zieliński. Uroczystości towarzyszyły pododdziały reprezentacyjne i poczty sztandarowe Policji, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Służba Więzienna była reprezentowana przez poczty sztandarowe i kompanię honorową OISW w Białymstoku oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku, płk. Piotra Kondraciuka wraz z Dyrektorami Aresztu Śledczego w Suwałkach, Zakładu Karnego w Czerwonym Borze i Zakładu Karnego w Białymstoku. Współorganizatorem uroczystości był Areszt Śledczy w Suwałkach.

Oddanie czci ofiarom obławy
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00 na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie od podniesienia Flagi Państwowej na maszt i odśpiewania przez tłumnie zgromadzonych Hymnu Państwowego. Następnie dr Jarosław Schabieński z Instytutu Pamięci Narodowej wygłosił prelekcję historyczną na temat Obławy Augustowskiej oraz miało miejsce wystąpienie honorowego patrona uroczystości, Posła Rzeczypospolitej Polskiej Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Jarosława Zielińskiego, który wspiera inicjatywę postawienia pomników pamięci ofiar Obławy Augustowskiej i dąży do ukazania prawdy historycznej o tej wielkiej zbrodni ludobójstwa. Po przemówieniach odbyło się nabożeństwo Słowa Bożego i odczytano Apel Pamięci, a także oddano salwę honorową.

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika
W kolejnej części, zgromadzeni przemaszerowali w okolice ronda im. NSZZ Solidarność, gdzie miała miejsce kulminacja uroczystości i nastąpiło odsłonięcie oraz poświęcenie pomnika i złożenie kwiatów. Pomnik stanął na Rondzie NSZZ Solidarność, znajdującym się na głównej drodze wjazdowej do Augustowa od strony Białegostoku i Warszawy. Przedstawia dłonie wzniesione ku niebu i skrępowane drutem kolczastym, w których znajduje się symbol Polski Walczącej. Tak wymowny monument stoi już w Suwałkach, gdzie rozpoczęto dawanie świadectwa pamięci tej tragicznej obławy z lipca 1945 roku. Jest to kolejny symbol związany z upamiętnieniem ''małego Katynia'' na przestrzeni Obławy Augustowskiej, która swoim zasięgiem objęła teren od Sejn, poprzez Suwałki i Augustów, aż do Sokółki. Pomnik został sfinansowany ze środków przekazanych przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce – II Okręg Nowy Jork.

Tekst: ppor. Paweł Chalecki,
zdjęcia: kpt. Karol Kwiatkowski.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej