Pod koniec października uczniowie klas maturalnych o kierunku mundurowym Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach mieli możliwość poznania sposobu funkcjonowania systemu penitencjarnego na przykładzie suwalskiego aresztu.

Wizyty takie są ważnym elementem przygotowującym ich do pracy w służbach mundurowych. 
W myśl porozumienia, jakie zawarte jest pomiedzy Aresztem Śledczym w Suwałkach a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, takie lekcje odbywać się będą cyklicznie, dając uczniom możliwość zapoznania się z historią więziennictwa, przepisami i zasadami odbywania kary pozbawienia wolności, zasadami funkcjonowania zakładów karnych w Polsce, systemami odbywania kary, zasadami przyjęć do Służby Więziennej oraz specyfiką pracy w poszczególnych działach służby. 
Ważne jest dla nas także to, aby przyszli funkcjonariusze służb mundurowych, już na etapie edukacji, kształtowali w sobie postawy obywatelskie, proobronne i patriotyczne.
Dlatego spotkania takie odbywają się pod hasłem propagowania wśród młodzieży wartości patriotycznych oraz kompetencji społecznych w szczególności szacunku dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski, symboli narodowych, tradycji wojskowych i munduru, przestrzegania praw człowieka i podstawowych praw wolności.
Podczas zajęć uczniowie w praktyce poznawali specyfikę służby. Mieli okazję zapoznać się ze środkami ochrony funkcjonariuszy SW, środkami przymusu bezpośredniego oraz uzbrojeniem, będącym na wyposażeniu jednostki, zasadami pracy funkcjonariuszy. Zwiedzili oddziały mieszkalne.

Tekst: kpt. Joanna Boratyńska 
Zdjęcia: st. chor. Dariusz Maksimowicz 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej