W dniu 8.11.2019 r. młodzież klas mundurowych uczestniczyła w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach

W dniu 08.11.2019r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach mieli możliwość zapoznania się z działalnością Aresztu Śledczego w Suwałkach. Na początku wizyty specjalista ds. kadr kpt. Jarosław Kisielewski przedstawił kryteria, które należy spełnić, by zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz jak wygląda procedura związana z zatrudnieniem. Następnie starszy psycholog kpt. Joanna Boratyńska zapoznała uczniów z działalnością i zadaniami służby, formami i metodami pracy z osobami przebywającymi w warunkach izolacji. Kolejnym etapem realizacji zajęć w tutejszej jednostce penitencjarnej było zapoznanie młodzieży z infrastrukturą Aresztu Śledczego w Suwałkach. Zastępca kierownika Działu Ochrony mjr Tomasz Nawalski umożliwił obejrzenie suwalskiego aresztu od środka. Ponadto zapoznał z obowiązkami i zadaniami funkcjonariuszy Działu Ochrony.

tekst: kpr. Monika Ołów

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej