Dziś zakończyło się czterodniowe szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy pełniących służbę w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Szkolenia tego typu są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. 
Uczestnicy przypomnieli sobie zasady działania poszczególnych jednostek broni, będących na wyposażeniu Służby Więziennej oraz doskonalili umiejętności strzeleckie. Zadaniem tego typu szkoleń jest przygotowanie funkcjonariuszy do zagrożeń podczas wykonywanych zadań, umożliwienie prawidłowego wykonywania nakładanych obowiązków związanych ze specyfiką służby oraz ćwiczenie umiejętności posługiwania się bronią.

Tekst: kpt. Joanna Boratyńska
Zdjęcia: mjr Adam Zieliński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej