Osadzeni z tutejszej jednostki zorganizowali zbiórkę słodyczy na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Pawłówce Nowej.

Aktywizowanie skazanych w tak niezwykłym świątecznym czasie przynosi niespodziewane efekty.
Uwrażliwieni na krzywdę drugiego człowieka, dostrzegają potrzeby innych.
Osadzeni z tutejszej jednostki zainicjowali zbiórkę słodyczy na rzecz dzieci z Domu Dziecka. Dodatkowo skazani zatrudnieni w hali produkcyjnej, we współpracy z przedstawicielem firmy, która ich zatrudnia, przekazali środki finansowe na organizację paczek świątecznych.
Paczki wypełnione słodyczami przekazanymi przez osadzonych zostały dziś dostarczone dzieciom z Domu Dziecka w Pawłówce Nowej.
Zaś dzięki wpływom finansowym od osadzonych udało się przygotować świąteczne upominki wszystkim podopiecznym placówki.
Pokazuje to, że los pokrzywdzonych dzieci nie jest obojętny dla nikogo. 
Mamy nadzieję, że dzięki takiej inicjatywie na twarzach podopiecznych Domu Dziecka pojawi się uśmiech oraz wiara w dobro i magię Świąt Bożego Narodzenia.

Tekst: mjr Joanna Boratyńska 
Zdjęcia: st. szer. Natalia Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej