Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach przekazał zbędny pojazd służbowy do dalszego zagospodarowania.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach w dniu 03.12.2019 r. przekazał zbędny pojazd służbowy do dalszego zagospodarowania.

Nieodpłatne przekazanie samochodu służbowego nastąpiło na pisemny wniosek organizacji Caritas Diecezji Białostockiej, która jest organizacją charytatywną Kościoła katolickiego, a jej misją jest niesienie pomocy potrzebującym i ubogim, w sposób systematyczny i doraźny, duchowy a także materialny.

Przekazany samochód zostanie wykorzystany w celu realizowania zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem organizacji i zapewnienia odpowiedniej obsługi logistycznej realizowanych przedsięwzięć w ramach skutecznej pomocy tym, którzy jej potrzebują.

tekst i zdjęcia: kpt. Joanna Boratyńska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej