Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach podpisał kolejną umowę o zatrudnieniu odpłatnym skazanych w ramach programu „Praca dla Więźniów”

W Giżycku została zawarta umowa pomiędzy Aresztem Śledczym w Suwałkach, a Ubojnią Drobiu Górni i Synowie w zakresie zatrudnienia odpłatnego skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Giżycku.
Zatrudnienie osób pozbawionych wolności niesie za sobą wiele korzyści, zarówno dla przedsiębiorców oraz samych osadzonych. Praca, jako jedna z głównych form oddziaływania stwarza osadzonym możliwość zagospodarowania czasu wolnego, a przede wszystkim uczy ich nawyku pracy.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Kucińska
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej