W dniu dzisiejszym Areszt Śledczy w Suwałkach i Nadleśnictwo Augustów podpisały porozumienie dotyczące odpłatnego zatrudnienia skazanych.

Sygnatariuszami porozumienia byli Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Wojciech Szczudło oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów pan Wojciech Szostak.

Strony porozumienia zobowiązały się do współdziałania w procesie zatrudnienia skazanych tak, aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwiała osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych.

Skazani znajdą zatrudnienie przy pracach na rzecz Nadleśnictwa, co przyczyni się do wzrostu powszechności zatrudnienia będącego celem funkcjonującego od 2016 r. programu Praca dla więźniów.

Spotkanie w sprawie podpisania porozumienia stało się także okazją do omówienia planów kontynuowania współpracy naszej jednostki i nadleśnictwa także w innych obszarach.

Tekst: kpt. Joanna Boratyńska
Zdjecia: Nadleśnictwo Augustów 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej