W dniu dzisiejszym odnowione zostało porozumienie z Wigierskim Parkiem Narodowym, którego celem jest realizacja zadań związanych z działalnością resocjalizacyjną oraz społeczną readaptacją osób pozbawionych wolności, odbywających karę w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Areszt Śledczy w Suwałkach od wielu lat współpracuje z Wigierskim Parkiem Narodowym. Sytuacja epidemiologiczna w kraju wymusiła na nas modyfikacje dotychczasowych postanowień. Stąd też decyzja o odnowieniu naszej współpracy na nowych zasadach.

W ramach obecnego porozumienia skazani, odbywający karę w tutejszej jednostce, świadczyć będą nieodpłatną pomoc na rzecz Wigierskiego Parku Narodowego w postaci prac społecznych wykonywanych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego oraz na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach po dostarczeniu przez park materiałów, co do których prace te trzeba będzie wykonać.

Osadzeni, dzięki współpracy z Wigierskim Parkiem Narodowym, będą mieli możliwość uczestniczyć w akcjach edukacyjnych, proekologicznych organizowanych przez WPN. Celem tych przedsięwzięć będzie propagowanie wśród osadzonych troski o środowisko.

Osadzeni chętnie angażują się w prace o charakterze pomocowym. Aktualnie ich zadaniem jest renowacja dostarczonych przez park sprzętów, które posłużą jako ekspozycje muzealne na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

Są już pierwsze efekty.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Joanna Boratyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej