W poniedziałek 21 września 2020 roku w Sokółce odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary Obławy Augustowskiej sprzed 75 lat.

Obława Augustowska jest największą i nadal niewyjaśnioną powojenną zbrodnią dokonaną na Polakach po drugiej wojnie światowej. W lipcu 1945 roku Sowieci wywieźli i zamordowali mieszkańców terenu północnej części obecnego woj. podlaskiego. Do dziś nie wiadomo, gdzie są groby ofiar.

Inicjatorem budowy pomników upamiętniających ofiary Obławy jest Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. ks. prałat Stanisław Wysocki.

Pomniki - takie same jak ten przy jednym z rond w Sokółce, odsłonięto również dwa lata temu w Suwałkach i rok temu w Augustowie. Pomnik przedstawia dwie dłonie skrępowane drutem kolczastym, z których wyłania się symbol Polski Walczącej.

Areszt Śledczy w Suwałkach od lat współpracuje ze Związkiem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku. Corocznie aktywnie wspieramy działalność związku na rzecz popularyzacji wiedzy i prawdy historycznej. Od kilku lat Areszt Śledczy w Suwałkach współorganizuje uroczystości państwowe poświęcone Obławie Augustowskiej. Objęliśmy opieką symboliczną nekropolię na wzgórzu w Gibach. Dzięki pracy osadzonych i funkcjonariuszy naszej jednostki na wzgórzu stanęło kilkaset dębowych krzyży. Włączyliśmy się w prace przygotowawcze prowadzące do powstania pomników „Strażników Pamięci” poświęconych upamiętnieniu ofiar Obławy Augustowskiej w Suwałkach i w Augustowie. Tym razem Areszt Śledczy w Suwałkach był współorganizatorem uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika w Sokółce. 

Sokólskie uroczystości rozpoczęły się na placu przy kościele pw. św. Antoniego Padewskiego - tu odbyło się podniesienie flagi państwowej, przemówienia okolicznościowe, polowa msza święta oraz wykład o Obławie. Następnie uczestnicy wydarzenia przemaszerowali na rondo u zbiegu ulic Przemysłowej, Mariańskiej i Kolejowej, gdzie uroczyście odsłonięto i poświęcono momunent "W hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku".

Z tej okazji powstała też wystawa przygotowana przez białostocki oddział IPN dotycząca Obławy. 

Podczas uroczystości podlaską Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Okręgowy w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach kpt. Michał Chrościelewski oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku kpt. Mariusz Kuryłowicz 

Jesteśmy dumni, że dzięki wieloletniej współpracy ze Związkiem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. mamy możliwość działać w celu ocalenia od zapomnienia tych, którzy złożyli na ołtarzu Ojczyzny najwyższą ofiarę – swoje życie.

Tekst: kpt. Joanna Boratyńska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej