W dniu 05.03.2020 r. odbyła się roczna odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotra Kondraciuka oraz kierownictwa Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Celem odprawy było podsumowanie działań realizowanych w 2019 roku przez Areszt Śledczy w Suwałkach.

Wstępem do powyższej odprawy było uroczyste powitanie w naszej jednostce nowego Zastępcy Dyrektora mjr. Wojciecha Szczudło, którego na to stanowisko rozkazem personalnym z dnia 28 lutego 2020 r. powołał z dniem 01 marca 2020 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku.

Po wręczeniu powołania na stanowisko Zastępcy Dyrektora przedstawione zostały efekty pracy poszczególnych działów jednostki w 2019 roku oraz założenia na rok 2020.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk dobrze ocenił wyniki pracy osiągnięte przez Areszt Śledczy w Suwałkach w ubiegłym roku, a także przedstawił szereg założeń do realizacji przez Służbę Więzienną w 2020 roku.

Na zakończenie Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach kpt. Michał Chrościelewski podziękował wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za zaangażowanie w pracę i osiągnięte wyniki.

Tekst i zdjęcia: kpt. Joanna Boratyńska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej