Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i związaną z tym konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW Zarządzeniem z dnia 18.02.2021r. i 22.02.2021r. wyraził zgodę na:

a. przedłużenie przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach okresu wstrzymania na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych - ograniczenie nie dotyczy udzielania indywidualnej posługi religijnej przez kapelanów Aresztu Śledczego w Suwałkach;

b. przedłużenie przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach okresu wstrzymania udzielania osadzonym widzeń;

na okres do 22.03.2021 r.

W związku z wyznaczeniem w Areszcie Śledczym w Suwałkach w oddziale IV pawilonu A, cel mieszkalnych przeznaczonych do tymczasowego izolowania osadzonych zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i kierowaniem tym samym do tego oddziału osadzonych z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2 oraz związaną z tym bezwzględną koniecznością zabezpieczenia zdrowotnego osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Suwałkach, w wyznaczonych celach oddziału IV w pawilonie A, wstrzymuje się do 22 marca 2021 r. :

a. realizację spacerów

b. indywidualną posługę religijną

c. prowadzenie zajęć o charakterze zbiorowym.

Okres ten, w razie dalszej konieczności, może ulec przedłużeniu. Ewentualne przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych wart. 247 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej