Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, prognozowany wzrost liczby zakażeń wirusem SARS – CoV – 2 oraz związaną z tym konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

         Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW Zarządzeniem z dnia 29 listopada 2021 roku wyraził zgodę na:

a. udzielanie osadzonym widzeń w ograniczonym zakresie na okres 1 miesiąca, tj. od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zgodnie z zasadami określonymi w „Harmonogramie realizacji widzeń w Areszcie Śledczym w Suwałkach” opracowanym na podstawie rekomendacji CZSW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

   W związku z powyższym:

1. W widzeniu uczestniczy jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

2. Widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego w każdym typie i rodzaju zakładu karnego (zamknięty, półotwarty).

3. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

4. Widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający fizyczny kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą.

SZCZEGÓŁOWY GRAFIK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ obowiązujący od 1 grudnia 2021

Pawilon A (tymczasowo aresztowani) - w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca oraz w 1 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

Pawilon A (skazani) - w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca oraz w 3 sobotę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

Pawilon B - w każdy 1 i 2 czwartek miesiąca oraz w 2 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

- dodatkowo w każdą 3 sobotę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30 – skazani pracujący wyłącznie na I zmianę w firmie Salag i Aquael.

Pawilon C – w każdą 1 sobotę i 3 czwartek miesiąca oraz w 3 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

Pawilon D – w każdą 1 sobotę i 3 czwartek miesiąca oraz w 3 niedzielę miesiąca w godz. 8:30 – 15:30.

 

Ponadto Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW Zarządzeniem z dnia 29 listopada 2021 roku wyraził zgodę na:

a. wstrzymanie w celach, w których tymczasowo izolowani będą osadzeni zakażeni wirusem SARS – CoV – 2, poddawani kwarantannie, a także podlegający nadzorowi epidemicznemu:

a. zatrudnienia osadzonych;

b. udzielania osadzonym widzeń;

c. odprawiania nabożeństw i udzielania indywidualnych posług religijnych;

d. realizacji spacerów;

e. przeprowadzania zajęć o charakterze zbiorowym

na okres: do dnia 31.12.2021 r.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej