W dniu 15 listopada 2021 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach podpisał kolejną umowę na zatrudnienie skazanych.

Praca jest jedną z najskuteczniejszych metod resocjalizacji. W dobie pandemii skazani z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego kontynuują zatrudnienie, co szczególnie w tym czasie, pozytywnie wpływa na ich proces resocjalizacji.
Dbamy o pozyskiwanie nowych miejsc pracy dla osadzonych w naszej jednostce.
Dlatego Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach podpisał kolejną umowę na zatrudnienie skazanych.
Nowe miejsca pracy osadzeni znajdą w firmie Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski w Olecku.

Tekst: mjr Joanna Boratyńska
Zdjęcie: mjr Arkadiusz Kawałek 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej