Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym w  Areszcie Śledczym w Suwałkach zorganizowali inscenizację o charakterze historyczno - patriotycznym.

“Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmującym dane terytorium.”  
                            ~Józef Piłsudski 
Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym  w  Areszcie Śledczym w Suwałkach zorganizowali inscenizację o charakterze historyczno - patriotycznym. 
Wydarzenie mogło odbyć się dzięki owocnej współpracy z Panią Ewą Marią Stąpór, współzałożycielką i reżyser teatru amatorskiego w Suwałkach ”Grupa Kłusowników - Straż Przednia” im. Karola Wojtyły, która stworzyła scenariusz do powyższego spotkania  oraz przygotowała skazanych do udziału w nim.

Uczestnicy mieli możliwość nie tylko zapoznania się z ważnymi wydarzeniami historycznymi które kształtowały drogę naszego narodu do niepodległości ale też  mogli obcować z poezją i pieśniami, które powstały w sercach i umysłach ludzi dla których Polska była wartością.
 
Aktywny udział w tego typu przedsięwzięciach stwarza ponadto skazanym  możliwość rozwijania postaw patriotycznych, nowych zainteresowań oraz tworzy ważny element wspierający proces terapii. Umożliwia w/w osobom rozwijanie umiejętności potrzebnych w trzeźwieniu  m.in.  radzenia sobie z  emocjami, tremą i ekspozycją na tle grupy.

Tekst i zdjęcia: mjr Andrzej Bujkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej