Z inicjatywy wychowacy do spraw K - O na terenie jednostki zostało dziś zorganizowane spotkanie skazanych z zaproszonymi gośćmi - Joanną Mendak– polską niepełnosprawną pływaczką, wielokrotną medalistką letnich igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy oraz Jej trenerem Panem Edwardem Decem - nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem pływania, menedżerem sportu, instruktorem sportów osób niepełnosprawnych, członkiem Zarządu PZP.

Skazani przebywający w więzieniu cały czas szukają swojej życiowej drogi. Ta, którą dotychczas podążali jak się okazało, nie była tą właściwą. Nie zawsze jednak wiedzą jak odnaleźć tą własną drogę ku lepszej przyszłości. W izolacji każdy więzień otrzymuje wsparcie jednak nie każdy chce odpowiednio z niego skorzystać. Czasami trzeba zmienić tak niewiele, aby zacząć podążać tą właściwą drogą. 
Jedną z nich bez wątpienia jest aktywność fizyczna, która w warunkach izolacji więziennej jest jedną z najbardziej popularnych form spędzania wolnego czasu przez skazanych. Aktywność fizyczna nie tylko służy wyłącznie zaspokojeniu potrzeby stymulacji, zapobieganiu zachowaniom agresywnym, ale także pozwala na wyzwolenie ducha sportowej rywalizacji oraz pozytywnego zaprezentowania własnej osoby. Oddziaływania penitencjarne w głównym stopniu mają skupiać się na pracy, nauce, terapii oraz korekcji posiadanych deficytów prowadzących do popełniania przestępstw, ale także na oddziaływaniach, które kształtują zdrowy styl życia oraz postawy. By wzmocnić ten wizerunek, można korzystać z dorobku innych osób, w tym sportowców, olimpijczyków.
Dlatego z inicjatywy wychowacy do spraw K - O  na terenie jednostki zostało dziś zorganizowane spotkanie skazanych z zaproszonymi  gośćmi - Joanną Mendak– polską niepełnosprawną pływaczką, wielokrotną medalistką letnich igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy oraz Jej trenerem Panem Edwardem Decem - nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem pływania, menedżerem sportu, instruktorem sportów osób niepełnosprawnych, członkiem Zarządu PZP.
Spotkanie z osadzonyni miało przede wszystkim wymiar wychowawczy i motywujący skazanych do znalezienia drogi do wolności i uświadomienia im, że mogą to osiągnąć.
Dla naszych gości nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko zależy od nas samych, od naszego myślenia, podejścia, woli walki, determinacji. Ich słowa niosły ze sobą przesłanie, że marzenia mogą się spełnić, trzeba tylko tego bardzo chcieć i włożyć w to dużo pracy. Takie słowa w takim miejscu nabierają szczególnego znaczenia.
Dzięki temu spotkaniu próbowaliśmy również uwrażliwić naszych podopiecznych na potrzeby osób niepełnosprawnych, upowszechnić wiedzę na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych, kształtować u skazanych społecznie pożądane postawy, likwidować stereotypy. Mamy nadzieję, że będzie to powodowało u skazanych poczucie odpowiedzialności, rozpoznawanie problemów, z jakimi borykają się osoby dyskryminowane oraz zmianę postaw wobec grup marginalizowanych społecznie. 
Dziękujemy gościom za przyjęcie zaproszenia, poświęcenie czasu na poruszającą i motywujacą rozmowę. 
Życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Tekst: Joanna Boratyńska 
Zdjęcia: Dariusz Maksimowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej