Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach wraz z pocztem sztandarowym reprezentował Służbę Więzienną podczas dwudniowych uroczystości setnej rocznicy Powstania Sejneńskiego. W Krasnopolu i Sejnach oddano hołd bohaterom Powstania Sejneńskiego.

Powstanie Sejneńskie – czwarty zwycięski zryw w dziejach Polski.
7 sierpnia 1919 roku Litwini po opuszczeniu Suwałk umocnili swoje pozycje na linii Czarnej Hańczy i jeziora Wigry, gdyż zamierzali zatrzymać w swych rękach cały powiat sejneński. Groźba stałej i długotrwałej okupacji litewskiej spowodowała stanowczą reakcję polskiej ludności północnych powiatów Suwalszczyzny. Decyzję o wybuchu Powstania Sejneńskiego podjęło już 16 sierpnia 1919 roku dowództwo Suwalskiego Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej w osobach por. Adama Rudnickiego i ppor. Wacława Zawadzkiego. Wybuch powstania został zaplanowany na noc z 22 na 23 sierpnia 1919 roku. Powstanie miało na celu opanowanie ziem polskich, znajdujących się na terenie sejneńszczyzny, które pomimo postanowień Ententy zajmowane były najpierw przez Niemców, a następnie przez Litwinów.

Krasnopol to tu się zaczęło.
W dniu 24 sierpnia 2019 roku obchody 100. rocznicy Powstania Sejneńskiego zostały zainaugurowane mszą świętą w Krasnopolu - miejscu o symbolicznym znaczeniu, gdyż to właśnie tutaj rozpoczął się powstańczy zryw. Uroczystości rocznicowe upamiętniającą setną rocznicę Powstania Sejneńskiego były doskonałą okazją do odsłonięcia pomnika poświęconego żołnierzom P.O.W., Kompanii "Krasnopol", którzy swoim walecznym czynem przyczynili się do przyłączenia ziem południowej Suwalszczyzny do Rzeczpospolitej Polskiej.

Obchody w Sejnach.
Tego samego dnia w Sejnach, w Alei Pamięci – na błoniach przyklasztornego zespołu podominikańskiego – odsłonięto obelisk upamiętniający setną rocznicę Powstania Sejneńskiego ufundowanego przez Okręg Sejneński Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Koło ZŻWP im. Powstańców Sejneńskich. Miało miejsce również otwarcie wystaw okolicznościowych i promocja książki prof. dr. hab. Wiesława Jana Wysockiego „Powstanie Sejneńskie 1919” połączona z projekcją filmu dokumentalnego „Rodzina Niepodległej – Powstanie Sejneńskie 1919” w reżyserii Stefana Skrzypczaka.

W dniu 25 sierpnia br. rocznicowe obchody rozpoczęto od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na mogiłach poległych w Powstaniu Sejneńskim. Następnie sformowano pochód rocznicowy przed Ratuszem oraz złożono kwiaty pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby w dalszej części uroczystości przemaszerować ulicami Sejn do Bazyliki p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie odprawiono uroczystą mszę święta za poległych powstańców i obrońców ojczyzny oraz pomyślność Ojczyzny. Po liturgii wszyscy uczestnicy skierowali się pod Pomnik Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego Ziemi Sejneńskiej, gdzie nastąpiło powitanie gości i miały miejsce przemówienia okolicznościowe, wręczono medale i odznaczenia. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty, odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową na cześć bohaterów powstania Sejneńskiego. W Komitecie Honorowym wydarzenia udział wzięli Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosław Zieliński, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego – Artur Kosicki, J.E. Biskup Ełcki – Jerzy Mazur, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, prof. dr hab. Grzegorz Nowik oraz dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

Patriotyczny lud Suwalszczyzny przez swoją nieugiętą walkę dał wyraz przywiązania do Macierzy i z walki tej mimo wielu cierpień wyszedł zwycięsko…” - Dowódca powstania por. Adam Rudnicki.

Tekst: ppor. Paweł Chalecki,
zdjęcia: st. sierż. sztab. Marek Baniszewski, www.radio.bialystok.pl.


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej