W Areszcie Śledczym w Suwałkach od ponad 10 lat funkcjonują z powodzeniem dwa oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

W Areszcie Śledczym w Suwałkach od ponad 10 lat funkcjonują z powodzeniem dwa oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Do dnia dzisiejszego w oddziaływaniach terapeutycznych realizowanych w tutejszym oddziale wzięło udział 1900 skazanych uzależnionych od alkoholu oraz 402 skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Nieodzownym elementem pomocy osobom uzależnionym jest również organizowanie Mitingów AA oraz NA dla osób uzależnionych, przebywających w jednostkach penitencjarnych.
Zespół terapeutyczny wraz z kierownikiem działu chcąc przybliżyć specyfikę oraz ideę oddziaływań terapeutycznych w izolacji więziennej realizowanych w Areszcie Śledczym w Suwałkach, przygotował krótkometrażowy film o w/w tematyce. Projekt objął patronatem Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk.

Zapraszamy do obejrzenia:

https://goo.gl/3FJTov
 

W dniach 10-12 listopada 2017 r. w Konstancinie Jeziorna odbyła się 46 Konferencja Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików pod hasłem „Służba Wyrazem Wdzięczności”.  Wzięli w niej udział członkowie wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz zaproszeni goście z zagranicy jak również funkcjonariusze Służby Więziennej, kandydaci na Powierników klasy A. W strukturze Wspólnoty AA funkcjonuje Rada Powierników jako organ odpowiedzialny za kształt, strukturę oraz funkcjonowanie wspólnoty Anonimowych Alkoholików jako całości. Są to Anonimowi Alkoholicy cieszący się niewątpliwym zaufaniem ze strony członków wspólnoty AA. W skład Rady powierników wchodzi również pięciu Powierników klasy A. Są to członkowie wspólnoty anonimowych alkoholików nie będący alkoholikami, którzy otrzymali mandat zaufania ze strony Wspólnoty AA.
W tym roku niewątpliwy zaszczyt kandydowania do służby powiernika klasy A otrzymało dwoje funkcjonariuszy Służby Więziennej tj. kpt. Andrzej Bujkowski – Kierownik Działu Terapeutycznego Aresztu Śledczego w Suwałkach oraz ppłk Edyta Gulbinowicz – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie. Kadencja Powierników klasy A w strukturze Rady powierników trwa 4 lata. Będzie to czas, w którym nasi przedstawiciele Służby Więziennej wykazując się swoim profesjonalizmem oraz doświadczeniem będą współodpowiedzialnie wpływać na kształt, strukturę oraz funkcjonowanie wspólnoty Anonimowych Alkoholików jako całości. Będą również poszerzać i rozwijać współpracę Służby Więziennej ze Wspólnotą AA w celu jeszcze bardziej skutecznej pomocy osadzonym przebywającym w polskich jednostkach penitencjarnych, borykającym się z problemem uzależnienia od alkoholu.

Poniżej link do wywiadu z kpt. Andrzejem Bujkowskim w TV Suwałki:

https://www.tvsuwalki.pl/2017/12/15/terapia-za-murem-aresztu/

tekst i zdjęcia: kpt. Andrzej Bujkowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej