Dzień 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na mocy ustawy z 3 lutego 2011 roku. Jest świętem państwowym i dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia – bowiem 1 marca 1951 roku strzałem w tył głowy zostały wykonane wyroki śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Hołd żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego oddali funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Areszt Śledczy w Suwałkach współorganizował i aktywnie uczestniczył w Suwalskich Obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Niezłomnych Bohaterów, które zostały objęte patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Główne uroczystości w dniu 1 marca 2017 rozpoczęły się w południe w konkatedrze pw. św. Aleksandra. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz – posłanka na Sejm Bożena Kamińska, Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz z zastępcami Ewą Sidorek i Łukaszem Kurzyną oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Przełomcem, kombatanci, samorządowcy, służby mundurowe, poczty sztandarowe szkół i instytucji, duchowieństwo, harcerze, dzieci i młodzież oraz mieszkańcy Suwałk.

Mszę świętą poprzedziło wystąpienie dr Jarosława Schabieńskiego, który przedstawił historię antykomunistycznego podziemia. Podkreślał, że „Wyklęci” to żołnierze niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia, którzy od 1943 roku stawiali opór próbom sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Mszę świętą celebrował ksiądz Stanisław Wysocki – prezes Związku Ofiar Obławy Augustowskiej 1945. Po eucharystii uczestnicy uroczystości uformowali kolumnę marszową na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i przeszli ulicami Chłodną i Sejneńską do pomnika 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Na czele pochodu szła Miejska Orkiestra Dęta oraz Kompania Reprezentacyjna 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach. Młodzież i harcerze nieśli zdjęcia „Żołnierzy Wyklętych”. Pod pomnikiem odbyła się drugą cześć Suwalskich Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych Bohaterów. Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, dr Jarosław Schabieński odczytał list Prezydenta RP skierowany do uczestników uroczystości, natomiast Leszek Dec odczytał list przesłany przez Jarosława Zielińskiego sekretarza stanu w MSWiA. Następnie, po Apelu Poległych, salwie honorowej i odśpiewaniu Hymnu Armii Krajowej, delegacje złożyły wieńce i kwiaty, zapalono znicze.

W imieniu Służby Więziennej hołd „Żołnierzom Wyklętym” oddali zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Radosław Drażba i por. Michał Chrościelewski wraz z delegacją funkcjonariuszy z suwalskiej jednostki, przedstawiciel Aresztu Śledczego w Giżycku oraz członek zarządu okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Organizatorami Suwalskich Obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Niezłomnych Bohaterów byli: Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945, Miasto Suwałki, Areszt Śledczy w Suwałkach, 14. Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marsz. Józefa Piłsudskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki ,,Viva Musica" i II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach.

 

zdjęcia: ppor. Marcin Adamczewski, por. Małgorzata Błażewicz

tekst: por. Małgorzata Błażewicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej