Starogardzki Areszt Śledczy odwiedzili uczniowie kolejnej z trzecich klas II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Wizyta plenerowa była okazją do poszerzenia wiedzy na temat Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwa, której celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Ponadto przybliżono specyfikę jej funkcjonowania oraz wskazano możliwości podjęcia służby w szeregach. Umożliwiono młodzieży zapoznanie się z różnorodnością obowiązków służbowych wykonywanych przez funkcjonariuszy różnych pionów naszej służby oraz rodzajami oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez kadrę wychowawców i psychologów.

Jak przebiegała wizyta młodzieży?

W trakcie pierwszej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz ppor. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat formacji. Omówiono takie zagadnienia jak np. zadania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, typologię zakładów karnych, kwestię umundurowania funkcjonariuszy oraz zapoznano z uzbrojeniem i środkami ochrony, które są wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas np. konwojowania osób pozbawionych wolności. Zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

W dalszej części spotkania funkcjonariusze aresztu śledczego umożliwili uczniom i ich opiekunom sprawdzenie jak naprawdę wygląda świat poza wysokimi, więziennymi murami. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Ponadto uczniowie mieli możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy czy świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych. Spore emocje wzbudziła cela zabezpieczająca - najbardziej restrykcyjny środek przymusu bezpośredniego. Pod koniec wizyty uczniowie mogli wejść do pojazdu służbowego formacji przeznaczonego do konwojowania osadzonych.

Największe wyzwanie?

W ocenie młodzieży - możliwość wejścia po stromych i wąskich schodach na wieżyczkę ochronną, gdzie jeszcze do niedawna codzienną służbę pełnili tam funkcjonariusze działu ochrony.

Funkcjonariusz numer jeden?

Zdecydowanie – Nemo, czyli pies specjalny, który w starogardzkiej jednostce pomaga funkcjonariuszom w wykrywaniu prób przenikania na teren jednostki substancji psychoaktywnych. Dzięki jego przewodnikowi plut. Bartłomiejowi Ehlertowi młodzież mogła zobaczyć w jaki sposób pomaga on podczas dokonywania rutynowych kontroli korespondencji, czy paczek adresowanych do osób pozbawionych wolności. To właśnie pokaz umiejętności psa specjalnego, w ocenie uczniów, było największą atrakcją spotkania.

Sens tego rodzaju spotkań

Podczas spotkania z młodzieżą szeroko omawiano kwestię naboru do szeregów Służby Więziennej, w tym wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania uczniowie otrzymali ulotki dotyczące prowadzonego naboru.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej starogardzkiej jednostki – zakładka Praca, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i aktualnie prowadzonego naboru.

Młodzież nie ukrywała, iż spotkanie rozbudziło ich ciekawość wobec formacji. Byli zadowoleni, iż mogli na „własne oczy” zobaczyć jak wygląda więzienna rzeczywistość. Obecnie ci uczniowie są na etapie poszukiwania drogi zawodowej. Tego rodzaju wizyty uzmysławiają im jak pełna odpowiedzialności i wymagająca poświeceń jest służba w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej. Jednocześnie dostrzegają fakt, iż stawia ona wiele wyzwań dając w zamian stabilizację i możliwość samorozwoju. Ponadto udowodniają, iż takie wartości jak praca na rzecz ojczyzny oraz pomoc drugiemu człowiekowi są nam bliskie każdego dnia. Dzisiejsza wizyta w murach straogardzkiego Aresztu Śledzczego skłoniła przyszłych maturzystów do rozważenia możliwości skierowania swoich planów zawodowych właśnie w kierunku Służby Więziennej. 

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: Barbara Zblewska, kpt. Kamila Turzyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej