Ppłk Ireneusz Łepkowski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim podpisał z przedstawicielem firmy Ramzes Budownictwo SP. Z O.O. umowę dotyczącą zatrudnienia skazanych.

Nowy partner starogardzkiej jednostki penitencjarnej

Ramzes Budownictwo SP. Z O.O. to firma specjalizująca się w pracach ogólnobudowlanych, której działalność polega m. in. na wykonywaniu usług budowy domu, w tym dachu, tynkarskich, malowania budynków. Ponadto wykonują: posadzkarstwo, odwierty gleby, badania geofizyczne oraz geologiczne. Podejmują także zlecenia dotyczące rozbiórek budynków, czy transportowe.

Czym będą zajmować się osadzeni?

W ramach podpisanej umowy pięcioosobowa grupa skazanych odpłatnie będzie wykonywać zadania o charakterze ogólnobudowlanym.

Zatrudnienie skazanych 

Zatrudnienie jest jedną z podstawowych i najważniejszych form oddziaływania na osoby pozbawione wolności obok m.in. nauczania, podtrzymywania kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środkami terapeutycznymi. Starogardzka jednostka penitencjarna od lat mocno stawia na tę formę resocjalizacji, czego efektem jest ciągły wzrost zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Duże grono z populacji zatrudnionych osadzonych otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę, pozostali nieodpłatnie wykonują zadania, co związane jest np. z działalnością charytatywną. Część ze skazanych wykonuje zadania na rzecz Aresztu Śledczego pracując w więziennej kuchni, magazynach, bądź łaźni. Pozostałe osoby świadczą pracę na rzecz kontrahentów – na terenie jednostki penitencjarnej lub poza jej wysokimi murami.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: st. kpr. Paweł Wróblewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej