Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości podejmowane przez starogardzką Służbę Więzienną zostały docenione przez Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców.

Wyróżnienie i medal

Ppłk. Ireneuszowi Łepkowskiemu – Dyrektorowi  Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim został przyznany medal za działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Docenione zostały zaangażowanie i współpraca z Zarządem Starogardzkiego Klub Biznesu – Związek Pracodawców, podejmowane  inicjatywy w zakresie realizowanego programu „Praca dla więźniów” oraz kreowanie pozytywnych wzorców współpracy z przedsiębiorcami.

Starogardzki Klub Biznesu

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców w Starogardzie Gdańskim jest organizacją pozarządową, zrzeszającą przedsiębiorców, pracodawców, osoby prowadzące działalność gospodarczą. Klub jest organizacją typu „non profit”. Jego działanie ukierunkowane jest na obronę praw i interesów środowisk gospodarczych regionu wobec organów administracji państwowej i samorządowej, a także na arenie międzynarodowej. Od wielu już lat jest partnerem Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

Prężnie działający program „Praca dla więźniów”

Został zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2016 r. realizowany przez Służbę Więzienną, celem wsparcia procesu readaptacji społecznej skazanych, w tym w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Program obejmuje III filary, które determinują w jego ramach przedsięwzięcia:

  • budowę w jednostkach penitencjarnych hal produkcyjnych;
  • rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy osadzonych na rzecz samorządów;
  • ulgi dla przedsiębiorstw zatrudniających więźniów.

Obecnie w starogardzkiej jednostce penitencjarnej zatrudnionych jest 144 skazanych, z czego 96 osób wykonają zadania na rzecz aresztu śledczego pracując w więziennej kuchni, magazynach, czy łaźni. Pozostałe osoby świadczą pracę na rzecz dwunastu  kontrahentów – część osadzonych na terenie jednostki, kolejni poza nią. Większość z nich otrzymuje wynagrodzenie za realizację zadań, ale są też osoby, które nieodpłatnie wykonują swoje zajęcia co związane jest np. z działalnością charytatywną.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: ppłk Ireneusz Łepkowski, kpt. Kamila Turzyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej