Do niecodziennych wydarzeń podczas konwojowania osadzonych z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim do sztumskiego Zakładu Karnego doszło dziś (19.03.) przed południem.

Zablokowana „berlinka”  i zmiana trasy konwoju

Podczas transportowania pięciu osadzonych ze starogardzkiej jednostki penitencjarnej do sztumskiego więzienia zaistniała konieczność zmiany trasy konwoju. Decyzja taka została podjęta, aby ominąć czasowo zablokowany odcinek drogi krajowej nr 22.

Uwaga! Wypadek!

Na drodze gminnej, stanowiącej objazd zablokowanej tzw. berlinki, kierowca prywatnego samochodu, którym podróżowało pięć osób stracił panowanie nad pojazdem i czołowo zderzył się z pojazdem przewożącym osoby pozbawione wolności. Wypadek drogowy okazał się groźny w skutkach. Rany odniosły osoby z prywatnego pojazdu, a także dwaj konwojenci i dwóch osadzonych. Dodatkowo spod maski pojazdu służbowego wydobywał się dym. O powyższym zdarzeniu poinformowano kierownictwo starogardzkiego Aresztu  Śledczego.       

Bezzwłocznie podjęto  decyzję o ogłoszeniu alarmu w jednostce. O zaistniałym zdarzeniu powiadomiono Komendę Powiatową Policji w Starogardzie Gdańskim, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, Kociewskie Centrum Zdrowia oraz służbę dyżurną Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy Zawiadomiono także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Starogardzkiego.

Natychmiastowa reakcja na zagrożenie

Dowódca konwoju widząc zagrożenie pożarowe dla pojazdów uczestniczących w wypadku, zarządził natychmiastową ewakuację konwojowanych osadzonych oraz osób znajdujących się w pojeździe cywilnym oraz zorganizował udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. W pierwszej kolejności zajęto się ewakuacją osadzonych. W trakcie opuszczania pojazdu służbowego, każdy osadzony miał mieć zakładane kajdanki  zespolone. Wyznaczono miejsce bezpieczne do odizolowania osadzonych od strefy zagrożenia.

Niespodziewany atak!

Jako pierwszych ewakuowano  trzech osadzonych, w tym dwóch rannych. Podczas opuszczania pojazdu przez dwóch ostatnich skazanych, pierwszy z nich niespodziewanie uderzył w twarz funkcjonariusza powodując jego zamroczenie. Wykorzystując sytuację uciekł do lasu. Ostania z przewożonych osób pozbawionych wolności także uciekła, wybierając jednak przeciwny kierunek. Ranny funkcjonariusz Służby Więziennej stracił przytomność. Więziennicy użyli broni palnej. Teren leśny, o gęstym zadrzewieniu, skutecznie przeszkodził w celności strzałów. Ze względu na nagłość zdarzenia, obowiązek zabezpieczenia pozostałych skazanych i konieczność udzielenia pomocy rannemu funkcjonariuszowi, a także osobom poszkodowanym w prywatnym pojeździe odstąpiono od pościgu. Dowódca konwoju polecił kierowcy zabezpieczenie trzech ewakuowanych skazanych, a sam po poinformowaniu przełożonych natychmiast przystąpił do udzielenia pomocy rannemu funkcjonariuszowi oraz poszkodowanym z pojazdu prywatnego, z którego wydobył trzech rannych. Pozostałe dwie osoby – pasażerowie pojazdu cywilnego, zostały zakleszczone i wymagały użycia specjalistycznego sprzętu.

W tym czasie w starogardzkiej jednostce penitencjarnej zorganizowano grupy pościgowe i w trybie natychmiastowym wysłano je w rejon zagrożenia.

Niezbędne wsparcie ze strony innych formacji mundurowych

Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy: Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji przystąpiono do działań ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczenia więźniów oraz pościgu. Dowodzący działaniami ratowniczo – gaśniczymi z uwagi na ilość osób poszkodowanych poinformował oficera dyżurnego o konieczności włączenia do działań Powiatowego Centrum Zaradzania Kryzysowego. Dowodzenie w ramach pościgu przejęli funkcjonariusze  starogardzkiej Komendy Powiatowej  Policji powiadamiając dyżurnego o konieczności uzyskania wsparcia Straży Leśnej (zdarzenie w obszarze leśnym).

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy rannemu funkcjonariuszowi oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu wynieśli poszkodowane osoby na zewnątrz pojazdu. Następnie sprawnie zneutralizowali zagrożenie pożaru występujące w obydwu pojazdach.

Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej  w Bydgoszczy przetransportowali trzech osadzonych, których następnie przekazano do służby zdrowia w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim, celem udzielenia niezbędnej pomocy medycznej. Poszkodowanego funkcjonariusza zabrała karetka pogotowia do SOR w Starogardzie Gdańskim.

To już koniec!

Pozostali funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim wraz z Policją i wezwaną na miejsce Strażą Leśną przy współudziale Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do poszukiwań uciekinierów. Do przeszukania wyznaczonych stref wykorzystano psy służbowe Policji. Jeden z uciekinierów został zauważony i zatrzymany przez grupę pościgową funkcjonariuszy Policji i Straży Leśnej nieopodal restauracji „Strzelnica”. Skazany stawiał opór. Użyto środków przymusu bezpośredniego i doprowadzono go do pojazdu konwojowego. Drugi z poszukiwanych osadzonych został ujęty przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Leśnej. Również w tym przypadku konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego i obezwładnienie napastnika. Obydwu osadzonych przewieziono do AŚ w Starogardzie Gdańskim i umieszczono w celi zabezpieczającej. Pojazdy usunięto z drogi publicznej.

Na szczęście...

powyższe działania to tylko ćwiczenia ochronne. W przedsięwzięciu uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, przy współdziałaniu Straży Leśnej, Ratowniczych Zespołów Medycznych i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starogardzie Gdańskim.

Obserwatorzy

Przebieg przedsięwzięcia był obserwowany przez przedstawicieli służb, m.in. specjalistę ds. ochrony Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy,  Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, Specjalistę ds. prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, Dowódcę Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, Nadleśniczego Nadleśnictwa Starogard Gdański, Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Starogard, Inżynierów nadzoru w nadleśnictwie, Rzeczników Prasowych Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Gdańsku i Nadleśnictwie Starogard, przedstawicieli Straży Ochrony Koleii, a także  Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Ich rolą było dokonanie merytorycznej oceny podejmowanych działań oraz skuteczności rozwiązań, czy też procedur.

Obserwatorzy ćwiczeń jednogłośnie wskazali na pełen profesjonalizm uczestników dzisiejszych przedsięwzięć. Podkreślenia wymaga bardzo dobra koordynacja działań między funkcjonariuszami Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, Straży Leśnej, a załogą Aresztu Śledczego. Niewątpliwie wydarzenie potwierdziło umiejętność szybkiego i właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Podsumowanie

Najważniejszym celem przeprowadzenia tego rodzaju ćwiczeń jest stałe podnoszenie sprawności, doskonalenie umiejętności praktycznych i skuteczności działań w sytuacjach zagrożenia oraz współdziałania  z innymi podmiotami uczestniczącymi w tego typu zdarzeniach. Jest to również świetna okazja do zweryfikowania przyjętych rozwiązań oraz procedur postępowania oraz  oceny stopnia  przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. wypadku komunikacyjnego konwoju, ucieczki osadzonych konwojowanych, pożaru. Nieoceniona jest także sposobność na doskonalenie posługiwania się sprzętem specjalnym stanowiącym wyposażenie służb oraz środkami przymusu bezpośredniego i sprzętem ppoż.

 

Tekst: mjr Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska

Zdjęcia: mjr Kamila Turzyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej