Refleksje nad kwestią ponoszenia konsekwencji za własne decyzje i wybory były najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami jednej z drugich klas Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim.

Młodzież wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Prawo dla młodych

W pierwszej części spotkania mjr Kamila Turzyńska przedstawiła prezentację multimedialną na temat zagadnień prawnych. Uczniowie przeanalizowali jakie wartości powszechnie cenione w społeczeństwie chronią poszczególne paragrafy z kodeksu karnego, poznali definicję prawa oraz omówiono jakiego rodzaju konsekwencje grożą sprawcy jego popełnienia.

Bliższe zapoznanie z formacją

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim mjr Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat Służby Więziennej. Podczas spotkania z młodzieżą poruszono takie zagadnienia jak np. struktura organizacyjna jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej; podział zakładów karnych na typy i rodzaje oraz omówienie systemów odbywania kary pozbawienia wolności. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież zapoznała się z umundurowaniem więzienników oraz problematyką uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas np. konwojowania osób pozbawionych wolności, czy szkoleń strzeleckich. Zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

Czy ekonomista znajdzie dla siebie miejsce w strukturze Służby Więziennej?

Podczas wizyty młodzieży w starogardzkiej jednostce penitencjarnej omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczącego prowadzonego naboru.

Porównanie zabezpieczeń techniczno-ochronnych było głównym elementem wizyty we wnętrzach Aresztu Śledczego

W kolejnej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili uczniom i ich opiekunowi zweryfikowanie wcześniej uzyskanych teoretycznych informacji na temat funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Ponadto młodzież miała możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy czy świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych. Najwięcej emocji wzbudził pobyt w celi zabezpieczającej - najbardziej z restrykcyjnego ze środków przymusu bezpośredniego. O zasadach i przyczynach jej użycia opowiedział młodym ludziom mł. chor. Piotr Kwaśniewski - pełniący tego dnia obowiązki dowódcy zmiany. Ponadto młodzież skorzystała z okazji i weszła na szczyt wieżyczki ochronnej skąd mogła zobaczyć z innej perspektywy budynki jednostki penitencjarnej, ale i warunki, w jakich jeszcze kilka lat temu codziennie służbę pełnili tam funkcjonariusze działu ochrony z bronią palną w ręku.

Dlaczego pies specjalny ma na imię Nemo?

Jednym z elementów wizyty studyjnej był pokaz umiejętności psa specjalnego Nemo, który w ciągu krótkiego czasu wskazał bezbłędnie miejsce, gdzie ukryto środki odurzające. Sierż. Bartłomiej Ehlert - przewodnik opowiedział m.in. o procesie szkolenia psów specjalnych oraz wytłumaczył, w jaki sposób zwierzę wspomaga pracę funkcjonariuszy w starogardzkiej jednostce.

Spotkanie po latach

W części plenerowej prowadzących spotkanie z młodzieżą wspierał mł. chor. Piotr Kwaśniewski - dowódca zmiany, który okazał się byłym uczniem nauczycielki, która wraz ze swoimi uczniami zdecydowała się na przyjście z obecnymi podopiecznymi. Ku zaskoczeniu opiekun grupy podczas całej wizyty w starogardzkim Areszcie Śledczym spotkała jeszcze kilku swoich byłych uczniów, którzy obecnie są zawodowo związani ze starogardzką jednostką penitencjarną.

Certyfikat

Na zakończenie zajęć mjr Kamila Turzyńska - Rzecznik Prasowy Dyrektora starogardzkiej jednostki wręczyła gościom certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

Cele programu edukacyjnego

Poszerzenie wiedzy na temat podstaw prawa oraz Służby Więziennej i jej zadań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego to walory edukacyjne programu „W SŁUŻBIE PRAWU”. Prewencja przestępstw oraz refleksja młodzieży nad kwestią odpowiedzialności za własne postępowanie to cele wychowawcze przedmiotowego programu. Ważny jest również aspekt ukazujący pracę w Służbie Więziennej jako możliwość wyboru swojej przyszłej drogi zawodowej. Wizyta uczniów starogardzkiego Zespołu Szkół Ekonomicznych okazała się także okazją do wspomnień lat szkolnych oraz miłego spotkania z wychowankami, którzy szkolę średnią kończyli kilka/kilkanaście lat temu.

Fotogaleria

 

Tekst: mjr Kamila Turzyńska

Zdjęcia: mjr Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, st. chor. Joanna Bollin-Osypenko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej