Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim od wielu lat współpracuje na różnych płaszczyznach z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd. Przykładem są przeprowadzone na prośbę dyrekcji szkoły zajęcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla uczniów klas maturalnych przez kpt. Anetę Kryger – specjalistę ds. kadr we współpracy z psychologiem szkolnym Moniką Spych.

Omawiane podczas spotkań z uczniami zagadnienia dotyczyły m.in. porad w zakresie sposobów zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zasad sporządzania CV. Podczas spotkań z młodzieżą kpt. Aneta Kryger wielokrotnie odnosiła się do specyfiki pełnienia służby w formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna, ukazywała pozytywne aspekty zatrudnienia i mocne strony jednostek penitencjarnych jako potencjalnych pracodawców. Podczas zajęć przekazano uczestnikom materiały promujące zatrudnienie w Służbie Więziennej oraz udostępniono informacje na temat nowo powstałej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Młodzież aktywnie oraz z zaangażowaniem uczestniczyła w spotkaniach; zadawała wiele pytań dotyczących realizowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej obowiązków, codziennego przebiegu ich służby. To właśnie tego rodzaju spotkania pozwalają na ukazanie rzeczywistości penitencjarnej, skonfrontowania z posiadanymi wyobrażeniami na temat naszej pracy, niewidocznej dla społeczeństwa, ponieważ realizowanej za wysokimi murami więzienia.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska
Zdjęcia: mjr Marzena Grochocka-Buchholz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej