Problematyka używania środków przymusu bezpośredniego, zarobki funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz różnice w zakresie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego oraz półotwartego to tylko nieliczne zagadnienia poruszane podczas wizyty plenerowej uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.

Kolejne spotkanie młodzieży ze Służba Więzienną

Funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego wzięli udział w spotkaniu z klasami maturalnymi uczęszczającymi do Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie. Podczas spotkania z młodzieżą przedstawiono prezentację multimedialną, która przybliżyła uczniom specyfikę funkcjonowania formacji. To spotkanie rozbudziło ciekawość w stosunku do Służby Więziennej na tyle, iż tegoroczni maturzyści, pomimo zbliżającego się egzaminu dojrzałości, zdecydowali się zobaczyć „na własne oczy”, co kryje się za więziennymi, wysokimi murami.

Więzienie „od środka”

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego Starogard Gdański  - kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony wspierani przez dowódcę zmiany st. chor. Daniela Skotnickiego umożliwili uczniom i ich opiekunom zobaczenie  jak naprawdę wygląda świat po drugiej stronie muru. Uczestnicy wizyty studyjnej zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego i zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno - ochronnych oraz warunków odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych. Ponadto uczniowie mieli możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy, czy świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych. Refleksję wzbudził pobyt w celi  zabezpieczającej, czyli  najbardziej restrykcyjnego środka przymusu bezpośredniego wobec osób pozbawionych wolności.

Największe wyzwanie?

Możliwość wejścia po stromych i wąskich schodach na wieżyczkę ochronną, gdzie jeszcze do niedawna codzienną służbę z bronią palną pełnili tam funkcjonariusze działu ochrony.

Największą sympatią uczestników spotkania

tradycyjnie już został obdarzony piesek specjalny Nemo. Dzięki uprzejmości jego przewodnika plut. Bartłomieja Ehlert młodzież mogła zobaczyć jak sprawnie i szybko lokalizuje miejsce podłożenia środków odurzających.

Rekrutacja do zakładów karnych/ aresztów śledczych

Podczas spotkania z młodzieżą poruszono kwestię naboru do szeregów Służby Więziennej, w tym wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w naszej formacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej starogardzkiej jednostki - zakładka Praca, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące obecnie prowadzonego naboru.

Młodzież maturalna jest obecnie u progu wyboru ścieżki zawodowej. Niewątpliwie realizacja tego rodzaju wizyt plenerowych sprawia, iż decyzja o wstąpieniu do formacji jest przemyślana i odpowiedzialna.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej