21 maja br. roku starogardzki Areszt Śledczy odwiedzili studenci pedagogiki resocjalizacyjnej z Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Przebieg wizyty

W trakcie pierwszej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat formacji. Omówiono takie zagadnienia jak np. podstawowe zadania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, typologię zakładów karnych, kwestię umundurowania funkcjonariuszy oraz problematykę uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas np. konwojowania osób pozbawionych wolności. Zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

Spacer po starogardzkiej jednostce penitencjarnej

W dalszej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego Starogard Gdański umożliwili słuchaczom skonfrontowanie uzyskanej wiedzy teoretycznej z rzeczywistością. Studenci mogli zobaczyć oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Ponadto mieli możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy czy świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno- oświatowych i sportowych. Duże zainteresowanie wzbudziła cela zabezpieczająca, najbardziej dolegliwy ze środków przymusu bezpośredniego.

Największe „atrakcje”

Możliwość wejścia po stromych i wąskich schodach na wieżyczkę ochronną, gdzie jeszcze do niedawna codzienną służbę pełnili tam funkcjonariusze działu ochrony. Ponadto studenci mogli obejrzeć rękodzielniczo-artystyczne przedmioty, które stanowią efekt pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej ze skazanymi, którzy przebywają w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Pod koniec wizyty uczestnicy mogli wejść do pojazdu służbowego formacji, w którym konwojuje się osoby pozbawione wolności.

Proces rekrutacyjny do Służby Więziennej

Podczas spotkania szeroko omawiano kwestię naboru do szeregów Służby Więziennej, w tym wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania uczestnicy otrzymali ulotki dotyczące obecnie prowadzonego naboru. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej starogardzkiej jednostki - zakładka Praca, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i aktualnie prowadzonej rekrutacji.

Podsumowanie

Wizyta plenerowa studentów była okazją do poszerzenia wiedzy na temat Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwa, której celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Ponadto przybliżono specyfikę jej funkcjonowania oraz wskazano możliwości podjęcia służby w naszych szeregach. Ponadto mundurowi umożliwili uczestnikom zapoznanie się z różnorodnością obowiązków służbowych wykonywanych przez funkcjonariuszy różnych pionów służby oraz rodzajami oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez kadrę wychowawców i psychologów. Niewatpliwie dzisiejsza wizyta w murach straogardzkiego Aresztu Śledzcego skłoniła studentów do rozważenia możliwości podjęcia służby w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, sierż. sztab. Kamil Murach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej