Mjr Andrzej Ścisłowski, Zastępca Dyrektora starogardzkiego Aresztu Śledczego reprezentował starogardzką jednostkę penitencjarną podczas obchodów 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przebieg tegorocznych uroczystości

Uroczystość patriotyczna została zorganizowana na Staromiejskim  Rynku w Starogardzie Gdańskim przez Janusza Stankowiaka, Prezydenta Miasta oraz Annę Benert, Przewodniczącą Rady Miasta Starogardu Gdańskiego. Uroczystości prowadził harcmistrz Wojciech Mokwa, który przypomniał uczestnikom  jaka jest symbolika barw narodowych. Następnie odegrano hymn narodowy oraz podniesiono biało-czerwoną flagę na maszt. W okolicznościowym przemówieniu Anna Benert podkreśliła rolę i znaczenie Konstytucji 3 Maja w polskiej historii, a także w czasach współczesnych nawiązując do  pomocy udzielanej przez starogardzian dla członków narodu ukraińskiego uciekających przed działaniami wojennymi.

Złożeniem biało-czerwonych kwiatów pod tablicą upamiętniającą powrót Starogardu do Państwa Polskiego na ścianie ratusza przedstawiciele starogardzkiej społeczności lokalnej -  władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych (Służba Więzienna, Policja, Państwowa Straż Pożarna), uczniów szkół podstawowych i średnich złożyli hołd twórcom Pierwszej Ustawy Zasadniczej w Europie.

Po uroczystości odbyła się w Kościele pw. św Katarzyny Msza Św. w intencji Starogardu Gdańskiego oraz Naszej Ojczyzny.

Duch dumy i patriotycznych wartości

„Konstytucja 3 Maja  daje Polakom powody do dumy i radości (...) To dzień  - radosnego i patriotycznego świętowania. Dzień celebrowania polskiej  państwowości, której trzeciomajowa Konstytucja jest fundamentem”. (..) Umożliwiła ona przetrwanianie polskiego narodu  w czasie zaborów, niewoli i okupacji" - Anna Benert.

 

To co bardzo istotne to fakt, iż Konstytucja 3 Maja zbudowana była wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania oraz pokoju - wartości, które powinny być bliskie sercu każdego Polaka. Twórcy Konstytucji Trzeciego Maja powinni być wzorem dla obecnych i przyszłych pokoleń, gdyż swe działanie opierali na wolności i szacunku wobec drugiego człowieka oraz nade wszystko odpowiedzialności za wspólne dobro.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej