2 grudnia br. odbyło się widzenie rodzinne, w którym wzięło udział czterech skazanych – uczestników programu resocjalizacji pt. "Ojciec i dziecko", ich dzieci oraz pozostali członkowie rodziny. Nie bez znaczenia jest fakt jego organizacji w miesiącu grudniu, który jest uznawany za najbardziej rodzinny czas w ciągu całego roku z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

Resocjalizacja i wsparcie osadzonych w podtrzymywaniu więzi rodzinnych to jedno z wielu zadań Służby Więziennej

Wielu osadzonych przebywających w izolacji penitencjarnej nie ma świadomości jak wywiązywać się z roli ojca oraz jaki wpływ ich nieobecność wywiera na ich rodziny, w szczególności ich najmłodszych członków. W Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim od wielu lat prowadzony jest program „Ojciec i dziecko”, który adresowany jest do osadzonych, którzy utrzymują kontakt ze swoją rodziną lub starają się odbudować relacje ze swoimi najbliższymi oraz skazani oczekujący narodzin dziecka (program resocjalizacji w ich przypadku ma na celu przygotowanie do roli ojca oraz łagodzenie lęku, związanego z koniecznością podjęcia nowej roli w życiu). Tegoroczną edycję programu prowadziła mjr Natasza Kłos - psycholog działu penitencjarnego.

Założenia programu resocjalizacji „Ojciec i Dziecko

Program resocjalizacji "Ojciec i Dziecko" jest ukierunkowany na m. in:

- integrację rodzin,

- kształtowanie umiejętności społecznych,

- nabywanie praktycznych umiejętności i technik, które pozwalają budować zdrowe, oparte na partnerstwie relacje z dziećmi,

- pogłębianie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych,

- kształtowanie umiejętności wspólnego spędzania czasu z dzieckiem, w oparciu o potrzeby i zainteresowania dziecka,

- budowanie / odbudowanie więzi między ojcem a dziećmi,

- stworzenie czytelnego systemu wartości,

- kształtowanie umiejętności efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

- przeciwdziałanie agresji,

- kształtowanie umiejętności wspólnego spędzania czasu z dzieckiem, w oparciu o potrzeby i zainteresowania dziecka,

- kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich.

Przebieg widzenia rodzinnego

Na każde dziecko tego dnia czekała miła niespodzianka - paczka świąteczna z zabawkami, słodyczami oraz własnoręcznie przygotowanym przez skazanych podczas warsztatów plastycznych zestawem upominkowym, na który składał się obraz na płótnie, ozdoby choinkowe i kartka świąteczna. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali ciepłą, rodzinną atmosferę i wartość wspólnie spędzonego czasu na rozmowie oraz wspólnym kolorowaniu, rysowaniu, czy graniu w gry planszowe.

Podsumowanie

Oddziaływania wychowawczo - psychologiczne w ramach programu „Ojciec i dziecko” mają na celu wzbudzenie u osadzonych refleksji nad relacjami z własnymi dziećmi. Jednocześnie stanowią przypomnienie im, iż dla nich są oni najważniejszymi osobami w życiu i pełnią rolę „drogowskazów życiowych” poprzez przekazywanie wartości, prawd moralnych i potrzeby obdarzania szacunkiem i empatią drugiego człowieka.

 

Tekst: mjr Kamila Turzyńska, mjr Natasza Kłos

Zdjęcia: mjr Natasza Kłos

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej