W dniach 11-12 czerwca br. w Starogardzie Gdańskim obchodzono Święto Pułku z udziałem Wojska Polskiego oraz Wojsk Sojuszniczych NATO. Głównym organizatorem uroczystości był Szwadron Kawalerii 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Służbę Więzienną reprezentowali: ppłk Ireneusz Łepkowski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim wraz z zastępcą – mjr Andrzejem Ścisłowskim oraz ppłk Marian Szałkowski – Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

Podczas akademii odznaczono rotmistrza Krzysztofa Landowskiego brązową odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz uhonorowano ppłk. Ireneusza Łepkowskiego „Odznaką Pamiątkową Szwadronu Kawalerii 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich”. 

Święto Kawalerii było okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i podziękowań. W uroczystej akademii wzięło udział wielu znakomitych gości m.in. Marcin Drewa - doradca Prezydenta RP, Ryszard Świlski - senator RP, Dariusz Drelich- wojewoda pomorski, Józef Sarnowski - członek zarządu województwa pomorskiego, władze samorządowe.

Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej”

Od 2013 roku Stowarzyszenie „Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim na podstawie zawartego porozumienia stale współpracuje z Aresztem Śledczym w Starogardzie Gdańskim w zakresie współdziałania w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej i oświatowej, kultywując tradycje patriotyczne. Od roku 2018 roku zapewnia zatrudnienie osób pozbawionych wolności w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”, czym aktywnie włącza się w proces readaptacji skazanych.

Doceniając dotychczasową, owocną współpracę Stowarzyszenia z Aresztem Śledczym, na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz w związku z § 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” Minister Sprawiedliwości, Zarządzeniem nr 1/O/C/2022 nadał dowódcy Szwadronu Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich: rotmistrzowi Krzysztofowi Landowskiemu brązawą Odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Odznaczenie wręczył ppłk Ireneusz Łepkowski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

Stowarzyszenie „Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich”

Stowarzyszenie „Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim powstało w 2006 roku z inicjatywy grupy założycielskiej ludzi miłujących konie, historię polskiego oręża oraz chcących kultywować tradycje patriotyczne i kawaleryjskie w mieście. W styczniu 2006 roku Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii II RP w Londynie nadało stowarzyszeniu prawo dziedziczenia tradycji, barw i wyróżników tej jednostki jako pełnoprawnemu kontynuatorowi 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Szwadron wchodzi w skład Federacji Kawalerii Ochotniczej Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymując zgodę na używanie mundurów, nazewnictwa i stopni kawaleryjskich zaakceptowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej