Spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej odbyło się w ramach programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. W zajęciach uczestniczyli wyjątkowi goście - Kajetan Rajski, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw edukacji prawnej oraz proobronej młodzieży, Doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz kpt. Agnieszka Wollmann, Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy, okręgowy koordynator programu.

Areszt Śledczy odwiedziła klasa o profilu matematyczno-fizycznym II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. 

Zagadnienia natury prawnej

Problematykę podstaw prawnych na podstawie prezentacji multimedialnej omówiła kpt. Kamila Turzyńska. Młodzież poznała definicję prawa karnego, czym są środki zabezpieczające, a czym karne, nauczyła się odróżnić zbrodnie od występku oraz wskazać wartości chronione przez poszczególne zapisy w paragrafach kodeksu karnego. Szczególny nacisk podczas tej części spotkania położono na omówienie możliwych konsekwencji grożących osobom dorosłym oraz nieletnim w przypadku popełnienia czynu zabronionego.

Czym zajmują się funkcjonariusze Służby Więziennej?

Najważniejsze informacje na temat formacji przedstawili w formie prezentacji multimedialnej kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony. Podczas spotkania z uczniami poruszono takie zagadnienia jak np. struktura organizacyjna jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej, podstawowe informacje na temat rodzajów oraz typów zakładów karnych, a także systemów odbywania kary pozbawienia wolności. Poruszono także kwestię umundurowania funkcjonariuszy i problematykę uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu aresztów śledczych i zakładów karnych. Pod koniec prezentacji młodzież mogła obejrzeć zdjęcia przedstawiające funkcjonariuszy reprezentujących różne piony służby podczas wykonywania codziennych zadań.

P-2/t – rozszyfruj skrót

Uczniowie zmierzyli się z zadaniem polegającym na rozszyfrowaniu skrótów oznaczających rodzaj i typ zakładu karnego oraz systemu odbywania  kary pozbawienia wolności.  Z wyzwaniem poradzili sobie sprawnie, co pozwala przypuszczać , iż tkwi w nich potencjał do pracy z osobami pozbawionymi wolności.

Jakie  wymagania muszę spełnić, aby nosić mundur funkcjonariusza Służby Więziennej ?

O przebiegu procesu rekrutacyjnego w formacji wyczerpująco starała się odpowiedzieć uczestnikom spotkania kpt. Kamila Turzyńska akcentując wymagania stawiane kandydatom i mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonego naboru, a nauczycielom zostały przekazane plakaty, które zostaną zawieszone w szkolnych gablotach.

Najbardziej wyczekiwany moment przez młodzież

Spotkanie z funkcjonariuszeami Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim miało formę wizyty plenerowej, co oznacza, iż licealiści zweryfikowali  wcześniej uzyskaną teoretyczną wiedzę i „na własne oczy”  zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz porównali panujące w nich warunki do tych z zakładu karnego typu zamkniętego. Uwagę młodzieży skupiano przede wszystkim na stosowanych w nich zabezpieczeniach techniczno-ochronnych. Ponadto licealiści zobaczyli place spacerowe, kaplicę i świetlicę, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych. Tradycyjnie już najwięcej emocji wzbudził widok najbardziej restrykcyjnego ze środków przymusu bezpośredniego, czyli celi  zabezpieczającej, możliwość przymierzania przez uczniów środków ochrony osobistej dla funkcjonariuszy oraz wejście po stromych schodach na wieżyczkę ochronną. Z zaciekawieniem młodzież korzystała z okazji wejścia do pojazdu operacyjno-konwojowego formacji, którym na co dzień konwojuje się osadzonych.

Niezawodne umiejętności psa specjalnego

Młodzież uczestniczyła w specjalnie przygotowanym pokazie umiejętności psa specjalnego. Nemo bezproblemowo odnalazł miejsce, gdzie zostały ukryte podłożone wcześniej środki odurzające. Jego przewodnik sierż. Bartłomiej Ehlert opowiedział licealistom w jaki sposób zwierzę wspomaga pracę funkcjonariuszy w starogardzkiej jednostce podczas codziennych obowiązków służbowych oraz wyjaśnił zasady szkolenia psów specjalnych. Młodzież mogła także zobaczyć jak silna więź łączy przewodnika ze swoim czworonożnym podopiecznym.

Certyfikat udziału w projekcie

Kajetan Rajski, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw edukacji prawnej oraz proobronej młodzieży, Doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wręczył certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym opiekunom grupy.

Sens zajęć edukacyjnych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych

Kajetan Rajski podsumował dotychczasową realizację projektu edukacyjnego „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz wskazał jego założenia i kierunki jego ewaluacji. Kpt. Agnieszka Wollmann podkreślała natomiast znaczenie tego rodzaju wizyt w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży. Echo wizyty w jednostkach penitencjarnych z pewnością pozostanie w młodych ludziach na bardzo długo i mamy nadzieję, iż wzbudzi w nich głębokie przemyślenia i refleksje.

Fotorelacja

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Agnieszka Wollmann, kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej