Starogardzki Areszt Śledczy gościł kolejną grupę uczniów z Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu. Zajęcia odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Zbrodnia, występek, środki zabezpieczające, środki karne...

To o nich w pierwszej części spotkania z młodzieżą opowiedziała kpt. Kamila Turzyńska. Dzięki przedstawionej prezentacji multimedialnej na temat zagadnień prawnych uczniowie wiedzą też, czym jest prawo karne, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz czym jest prawo prywatne, a czym publiczne. Ponadto uczestnicy zostali uświadomieni jakie konsekwencje prawne niesie za sobą dokonywanie czynów zabronionych.

„P-ka” czy „ R-ka”?

Na to pytanie odpowiedzieli słuchaczom kpt. Kamila Turzyńska i por. Leszek Kolaska. Dzięki omówieniu prezentacji multimedialnej na temat Służby Więziennej zapoznano uczniów m.in. z zadaniami formacji, strukturą organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, najważniejszymi datami z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej oraz typologią zakładów karnych. Ponadto dzięki dołączonym zdjęciom młodzież zapoznała się z umundurowaniem więzienników oraz problematyką uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas np. konwojowania osób pozbawionych wolności, czy szkolenia strzeleckiego. Zasygnalizowano także tematykę używania środków przymusu bezpośredniego.

Nabór do formacji

Podczas wizyty przedstawiono uczniom wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonego naboru, a nauczycielowi zostały przekazane plakaty, które zostaną zawieszone w szkolnych gablotach.

Co uczniowie zobaczyli po drugiej stronie muru?

W następnej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili porównanie warunków oddziału mieszkalnego zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Ponadto młodzież zobaczyła place spacerowe, kaplicę i świetlicę, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych.

Cela zabezpieczająca, wieżyczka ochronna, pojazd służbowy...

to najbardziej z emocjonujących momentów pobytu uczniów w starogardzkiej jednostce penitencjarnej.

Nemo pokazał co potrafi

Młodzież uczestniczyła także w pokazie umiejętności psa specjalnego Nemo, który w przeciągu krótkiej chwili wskazał, gdzie zostały podłożone środki odurzające. Jego przewodnik - plut. Bartłomiej Ehlert opowiedział w jaki sposób w starogardzkiej jednostce Nemo wspiera funkcjonariuszy podczas kontroli osób,pomieszczeń, czy przedmiotów.

Certyfikat

Na zakończenie zajęć mjr Andrzej Ścisłowski – zastępca dyrektora starogardzkiej jednostki wręczył nauczycielom certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

Podsumowanie zajęć

W części kończącej wizytę plenerową zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim przestrzegł młodzież przed zachowaniami mogącymi na zawsze zamknąć drogę do pracy w formacjach mundurowych.


Fotogaleria

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, kpt. Tomasz Nagórski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej