W murach starogardzkiej jednostki penitencjarnej mundurowi gościli licealistów z IV Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Starogardzie Gdańskim.

Młodzież wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Mundur zobowiązuje

Licealistów wraz z opiekunami przywitał mjr Andrzej Ścisłowski, zastępca dyrektora jednostki, który w otwartej rozmowie z uczniami nawiązał do wartości, które reprezentuje mundur funkcjonariusza publicznego. Wspomniano także o szczególnej sytuacji prawnej osób zatrudnionych w służbach mundurowych.

Prawo dla młodych

W pierwszej części spotkania st. kpr. Piotr Prokopów - inspektor działu ochrony przedstawił prezentację multimedialną na temat zagadnień prawnych. Uczniowie m.in. poznali definicję prawa oraz jego podział, wyjaśniono im szczegółowo czym przestępstwo i jakiego rodzaju konsekwencje grożą sprawcy jego popełnienia oraz jakiego rodzaju wsparcie oferuje Fundusz Sprawiedliwości.

Najważniejsze informacje o Służbie Więziennej

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim kpt. Kamila Turzyńska, psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska, kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat formacji. Podczas spotkania z uczniami poruszono takie zagadnienia jak np. strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej, typologię zakładów karnych. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież zapoznała się z umundurowaniem więzienników oraz problematyką uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas np. konwojowania osób pozbawionych wolności. Zasygnalizowano także tematykę używania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego.

Co muszę zrobić, by być funkcjonariuszem Służby Więziennej?

Podczas spotkania omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczącego prowadzonego naboru. Ponadto przedstawiona została także oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości.

Wizyta po drugiej stronie muru

W dalszej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili uczniom i ich opiekunom zweryfikowanie uzyskanych informacji na temat funkcjonowania jednostki penitencjarnej. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno - ochronnych. Ponadto młodzież miała możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy, czy świetlicy, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno - oświatowych i sportowych. Najwięcej emocji wzbudził pobyt w celi zabezpieczającej - najbardziej z restrykcyjnych środków przymusu bezpośredniego.

Jak wygląda jednostka z perspektywy wieżyczki ochronnej?

Wszyscy licealiści skorzystali z okazji i po stromych oraz wąskich schodach weszli na wieżyczkę ochronną, czyli miejsca, gdzie jeszcze kilka lat temu codziennie służbę pełnili funkcjonariusze działu ochrony z bronią palną w ręku. Ponadto młodzież mogła na chwile wsiąść do pojazdu służbowego Służby Więziennej.

Niezawodny nos

Pod koniec wizyty studyjnej licealiści mogli zobaczyć pokaz umiejętności psa służbowego Nemo, który trwał niezwykle krótko, ponieważ piesek w ciągu kilku sekund wskazał bezbłędnie miejsce, gdzie ukryto środki odurzające. Nemo wynagrodził jednak młodzieży błyskawiczne zakończenie pokazu poprzez wytrwałe pozowanie do zdjęć grupowych z uczniami. Jego przewodnik plut. Bartłomiej Ehlert opowiedział m.in. o procesie szkolenia psów specjalnych oraz wytłumaczył, w jaki sposób zwierzę wspomaga pracę funkcjonariuszy w starogardzkiej jednostce.

Certyfikat

Na zakończenie zajęć ppłk Ireneusz Łepkowski – Dyrektor starogardzkiej jednostki wręczył gościom certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

Wywołać refleksję u młodzieży

To tylko jeden z celów organizacji tego rodzaju spotkań, aczkolwiek bardzo ważny z perspektywy młodego człowieka, który dopiero uświadamia sobie, czym jest ponoszenie odpowiedzialniejsi za samego siebie. Nie sposób uciec od waloru edukacyjnego programu - poszerzenia wiedzy na temat podstaw prawa oraz Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwa, której celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Młodzież nie ukrywała, iż spotkanie rozbudziło ich ciekawość wobec formacji. Byli zadowoleni, iż mogli na „własne oczy” zobaczyć jak wygląda więzienna rzeczywistość.

 

FOTOGALERIA

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej