25 marca br. starogardzki Areszt Śledczy odwiedzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Skarszewy. Dzięki wizycie studyjnej uczestnicy spotkania poszerzyli wiedzę na temat Służby Więziennej oraz specyfiki jej funkcjonowania.

Na wstępie trochę teorii

W początkowej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat formacji. Omówiono m.in. typologię zakładów karnych, zadania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, czy najważniejsze daty w historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej. Udzielono także informacji dotyczących umundurowania służbowego oraz będącej na wyposażeniu Służby Więziennej broni palnej. Ponadto zasygnalizowano także tematykę używania środków przymusu bezpośredniego.

W praktyce

Podczas wizyty plenerowej uczestnicy spotkania mogli porównać warunki mieszkalne oraz stosowane zabezpieczenia techniczno - ochronne w zakładzie karnym typu półotwartego i zamkniętego. Umożliwiono wejście do takich miejsc i pomieszczeń jak np. place spacerowe, świetlice, czy do kaplicy. Ciekawym doświadczeniem dla strażaków okazało się wejście na wieżyczkę ochronną, gdzie jeszcze do niedawna pełnili służbę funkcjonariusze z bronią palną oraz do celi zabezpieczającej - jednego ze środków przymusu bezpośredniego. Pod koniec wizyty strażacy „zajrzeli” do pojazdu służbowego, co też cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony uczestników wizyty.

Możliwość wstąpienia w szeregi Służby Więziennej

Podczas wizyty studyjnej sporo czasu poświecono tematowi aktualnie prowadzonemu procesowi rekrutacji w Służbie Więziennej - omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania rozdano materiały informacyjne dotyczące prowadzonego naboru. Ponadto przedstawiona został oferta edukacyjna Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Krótkie podsumowanie

Spotkanie było świetną okazją do rozmowy ukierunkowanej na wymianę doświadczeń między przedstawicielami obu tych formacji mundurowych. Co warte podkreślenia przebiegało w bardzo dobrej atmosferze. Strażacy byli bardzo zainteresowani omawianymi zagadnieniami, o czym świadczą liczne pytania z ich strony, na które mundurowi starali się wyczerpująco odpowiedzieć. Goście nie ukrywali zadowolenia, iż mogli się przekonać co znajduje się po drugiej stronie muru starogardzkiego Aresztu Śledczego.


 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej