12 kwietnia br. w murach starogardzkiego Aresztu Śledczego pojawili się uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie.

Cel

Wizyta plenerowa była okazją do poszerzenia wiedzy na temat Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwa, której działanie przede wszystkim ukierunkowane jest na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Ponadto wskazano uczestnikom możliwości podjęcia służby w jej szeregach po ukończeniu nauki w szkole średniej.

Przebieg wizyty studyjnej

W trakcie pierwszej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat formacji. Omówiono takie zagadnienia jak np. zadania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, podstawowe informacje na temat rodzajów oraz typów zakładów karnych, a także systemów odbywania kary pozbawienia wolności oraz kwestię umundurowania funkcjonariuszy. Ponadto zasygnalizowano problematykę uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu aresztów śledczych i zakładów karnych oraz używania środków przymusu bezpośredniego. Na załączonych zdjęciach uczniowie mogli zobaczyć funkcjonariuszy reprezentujących poszczególne działy jednostki podczas wykonywania codziennych zadań służbowych.

Następnie funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili uczniom i ich opiekunom zobaczenie „jednostki penitencjarnej od środka”. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego, place spacerowe, świetlicę, gdzie odbywają się zajęcia kulturalno- oświatowe oraz celę zabezpieczającą – środek przymusu bezpośredniego. Chwilę refleksji wywołał widok kaplicy pw. św. Rafała Kalinowskiego.

Za co licealistom należy się „piątka z plusem” od prowadzących?

Funkcjonariusze byli zaskoczeni sprawnością i szybkością pokonania wąskich schodów prowadzących na posterunek uzbrojony przez uczestników spotkania.

Niespodzianki „na koniec”

Uczniowie byli zachwyceni pokazem umiejętności psa specjalnego Nemo, który sprawnie, dzięki niezawodnemu węchowi, wskazał, w którym miejscu ukryto środki odurzające. Jego przewodnik – plut. Bartłomiej Ehlert opowiedział licealistom o procesie szkolenia zwierząt i codziennych zadaniach służbowych realizowanych z czworonożnym przyjacielem. Emocje wywołała taka możliwość wejścia do pojazdu konwojowo-operacyjnego Służby Więziennej.

Sens tego rodzaju spotkań

Podczas spotkania z młodzieżą szeroko omawiano kwestię naboru do szeregów Służby Więziennej. Wskazano wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania uczniowie otrzymali ulotki dotyczące prowadzonego naboru, a opiekunom zostały przekazane plakaty, celem umieszczenia w gablotach szkolnych.

Młodzież nie ukrywała, iż spotkanie bardzo rozbudziło ich ciekawość wobec formacji. Byli zadowoleni, iż mogli na „własne oczy” zobaczyć jak wygląda więzienna rzeczywistość. O zainteresowaniu uczniów świadczy olbrzymia ilość pytań ze strony młodzieży dotyczących np. dostępności osadzonych do opieki psychologicznej, wysokości muru ochronnego czy największy „sukces” psa specjalnego podczas swojej służby.

Wizyta w jednostce penitencjarnej to dla młodzieży cenne doświadczenie z bardzo wielu względów – edukacyjnych, zawodoznawczych oraz prewencyjnych. Być może, dzięki tej wizycie, młodzi ludzie zaczną rozważać wstąpienie w szeregi jako interesującą perspektywę swojego rozwoju zawodowego.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, mjr Monika Kozoń, por. Leszek Kolaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej