Od pokazu umiejętności psa specjalnego Nemo rozpoczęła się wizyta studyjna maturzystów ze starogardzkiego Zespołu Szkół Ekonomicznych w murach Aresztu Śledczego.

Teorię mieli już za sobą...

W marcu br. funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego wzięli udział w spotkaniach z klasami maturalnymi starogardzkiego technikum, podczas których zapoznano młodzież z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi Służby Więziennej, co stało się impulsem do organizacji wizyty plenerowej na terenie jednostki penitencjarnej.

Co mundurowi pokazali uczniom?

Podczas wizyty studyjnej młodzież mogła zobaczyć oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego oraz wynikające różnice w zakresie stosowanych w nich zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Ponadto funkcjonariusze umożliwili wejście do miejsc i pomieszczeń np. placów spacerowych, świetlic, kaplicy. Największe emocje podczas wizyty plenerowej wzbudził widok celi zabezpieczającej i możliwość wejścia po wąskich schodach na wieżyczkę ochronną. Na zakończenie wizyty uczniowie mieli okazję usiąść w pojeździe operacyjno-konwojowym Służby Więziennej.

Cele organizacji spotkań z młodzieżą

Wizyty plenerowe mają na celu poszerzenie wiedzy na temat Służby Więziennej, ukazanie specyfiki jej funkcjonowania oraz wskazanie możliwości wyboru drogi zawodowej związanej z formacją.

Uczestnicy tego rodzaju wizyt wskazują, iż tego rodzaju spotkania uświadamiają im jak pełna odpowiedzialności i wymagająca poświeceń jest służba w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej. Jednocześnie dostrzegają fakt, iż stawia ona wiele wyzwań podczas codziennej służby dając w zamian stabilizację i możliwość samorozwoju. Ponadto udowodniają, iż takie wartości jak patriotyzm i potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi towarzyszą nam każdego dnia.


 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej