O zadaniach realizowanych przez Służbę Więzienną, jej strukturze oraz specyfice funkcjonowania opowiadali osobom zainteresowanym wstąpieniem do formacji funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego. Inicjatywa jest efektem nawiązanej współpracy między starogardzką jednostką penitencjarną, a Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie.

Najważniejsze informacje

Podczas spotkania kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony w formie prezentacji multimedialnej przedstawili podstawowe zagadnienia dotyczące Służby Więziennej. Poruszana tematyka dotyczyła m.in. struktury organizacyjnej jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, typologii zakładów karnych. Dzięki zamieszczonym na poszczególnych slajdach zdjęciom przybliżono uczestnikom spotkania kwestię umundurowania funkcjonariuszy i uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu Służby Więziennej.

Mnóstwo pytań

Funkcjonariusze zmierzyli się z ogromną ilością pytań, na które starali się merytorycznie odpowiedzieć zainteresowanym. Dotyczyły one m.in. następujących zagadnień: możliwości zatrudnienia kobiet w dziale ochrony lub przeniesień w trakcie służby do innych działów, użycie broni palnej wobec osób pozbawionych wolności, czy specyfice obowiązków funkcjonariuszy wykonujących zadania w pionie penitencjarnym.

Rekrutacja do Służby Więziennej

Podczas spotkania najwięcej czasu poświecono kwestii naboru do szeregów Służby Więziennej. Omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania rozdano ulotki dotyczące prowadzonego naboru.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej starogardzkiej jednostki – zakładka Praca, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i aktualnie prowadzonego naboru do naszej formacji.

Znaczenie spotkań

Spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej z osobami poszukującymi zatrudnienia nie tylko przybliżają pracę funkcjonariuszy formacji oraz zadania, które na co dzień prowadzone są głównie za wysokimi murami zakładów karnych, czy aresztów śledczych. Przede wszystkim ukazują wachlarz możliwości w zakresie dokonywania wyborów własnej drogi zawodowej, dają możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania, czy wątpliwości  oraz sprawiają, iż decyzja o złożeniu dokumentów o przyjęcie do Służby Więziennej jest o wiele bardziej świadoma i odpowiedzialna.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: PUP w Tczewie, kpt. Kamila Turzyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej