7 czerwca br. funkcjonariusze starogardzkiego Aresztu Śledczego spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie. Celem wizyty było przybliżenie uczestnikom specyfiki formacji, a także wskazanie możliwości podjęcia służby w naszych szeregach po zakończeniu nauki w szkole średniej.

Prezentacja multimedialna

Podczas spotkania przedstawiono młodzieży w formie prezentacji multimedialnej podstawowe zagadnienia dotyczące formacji. Omówiono m.in. zadania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, typologię zakładów karnych oraz kwestię umundurowania funkcjonariuszy i uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu Służby Więziennej. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, nierzadko sami dopytując o interesujące ich kwestie np. egzamin sprawnościowy, którym muszą sprostać kandydaci do służby.

Zaproszenie na rewizytę

Uczniowie z nieukrywaną niecierpliwością oczekują na koleje spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej, tym razem zorganizowane za murami starogardzkiego Aresztu Śledczego.

Młodzież w okresie podejmowania ważnych decyzji

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III, a więc przyszli maturzyści, dlatego też dużą jego cześć poświecono naborowi do szeregów Służby Więziennej. Omówiono wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Podczas spotkania uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczącego prowadzonego naboru. Każdy z młodych ludzi powinien zadać sobie następujące pytania:

- Czy chcę służyć Rzeczypospolitej Polskiej?

- Czy chciałbym chronić społeczeństwo?

- Czy moją wartością jest chęć udzielania pomocy innym?

- Czy ważny jest dla mnie rozwój osobisty?

- Czy cenię sobie stabilizację?

- Czy lubię wyzwania ?

Jeżeli, na którekolwiek z nich, odpowiedź jest twierdząca, to młody człowiek powinien rozważyć wstąpienie w szeregi Służby Więziennej.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej starogardzkiej jednostki – zakładka Praca, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i aktualnie prowadzonego naboru.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: ZSP w Gniewie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej