Starogardzką jednostkę penitencjarną odwiedziła grupa strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej reprezentującej Gminę Skarszewy, w skład której wchodzili przedstawiciele OSP Pogódki, OSP Pinczyn oraz OSP Głodowo (z powiatu kościerskiego).

Wizyta plenerowa miała na celu poszerzenie wiedzy na temat Służby Więziennej, ukazanie specyfiki jej funkcjonowania oraz wskazanie jak istotną rolę pełni ona w strukturach naszego Państwa. Był to także moment wymiany doświadczeń między przedstawicielami obu formacji mundurowych.

Na początku teoria…

W trakcie pierwszej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim kpt. Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska - kierownik działu ochrony przedstawili prezentację multimedialną na temat formacji. Poruszane zagadnienia to m.in. typologia zakładów karnych, zadania Służby Więziennej, struktura organizacyjna całej formacji oraz jednostek podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim. Udzielono także informacji dotyczących umundurowania oraz zasygnalizowano tematykę używania środków przymusu bezpośredniego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się problematyka broni palnej będącej na wyposażeniu Służby Więziennej.

Test zdany na "piątkę"

Podczas wizyty studyjnej strażacy sprawnie poradzili sobie z zadaniem polegającym na rozszyfrowaniu skrótów oznaczających rodzaj i typ zakładów karnych, a także systemów odbywania kary pozbawienia wolności. Powyższe świadczyć może, iż w uczestnikach wizyty plenerowej  tkwi duży potencjał do pracy z osobami pozbawionymi wolności.

Tajemnica ukryta za więziennym murem

Podczas wizyty plenerowej uczestnicy spotkania mogli zobaczyć jak wygląda jednostka penitencjarna „od środka”. Strażacy mieli okazję porównać oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego oraz wynikające z tego różnice w zakresie stosowanych w nich zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Ponadto umożliwiono gościom wejście do miejsc i pomieszczeń np. placów spacerowych, świetlic, kaplicy. Najwięcej pytań wzbudził widok celi zabezpieczającej, czyli najbardziej restrykcyjnego ze środków przymusu bezpośredniego. Ciekawym doświadczeniem dla strażaków okazała się możliwość wejścia na wieżyczkę ochronną, z czym poradzili sobie wręcz błyskawicznie oraz zajrzenia do wnętrza pojazdu służbowego, w którym na co dzień konwojuje się osoby pozbawione wolności.

W jakim celu mundurowi organizują wizyty plenerowe?

Podczas spotkania szeroko omawiano kwestię naboru do szeregów Służby Więziennej, w tym wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w formacji, etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Ponadto zostały rozdane materiały informacyjne dotyczące  powyższych zagadnień.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej starogardzkiej jednostki – zakładka Praca, gdzie publikowane są najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego i obecnie prowadzonego procesu rekrutacji.

Podziękowanie

Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Skarszewy nie ukrywali, iż spotkanie było dla nich wyjątkowym i niecodziennym doświadczeniem. Wizyta studyjna umożliwiła zweryfikowanie dotychczasowych wyobrażeń na temat „świata” ukrytego za wysokim, więziennym murem oraz niewątpliwie rozbudziła ciekawość wobec naszej formacji.

Fotogaleria

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, st. szer. Dawid Kulla

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej