Już po raz drugi uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim gościli za murami więzienia. Spotkanie z przyszłymi programistami ukierunkowane było na edukację prawną, pogłębienie wiedzy na temat Służby Więziennej oraz  prewencję przestępstw wśród młodych ludzi.

Zajęcia odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Sens istnienia prawa w społeczeństwie

Czym jest prawo? Jaką funkcję pełni oraz jakie wartości chroni? Na te pytania wyczerpująco starała się uczestnikom wizyty odpowiedzieć mjr Kamila Turzyńska. Dzięki prezentacji multimedialnej na temat podstawowych zagadnień prawnych uczniowie mają już świadomość konsekwencji natury prawnej ponoszonych przez sprawców czynów przestępczych i wiedzą, co czeka także nieletnie osoby, w przypadku złamania przez nich norm prawnych.

Czym zajmuje się Komisja Penitencjarna? Jaką rolę pełni oddziałowy działu ochrony, a jaką wychowawca działu penitencjarnego?

Aby młodzież mogła poznać typowo zadania służbowe realizowane przez poszczególne piony służby w jednostce penitencjarnej mjr Kamila Turzyńska - psycholog działu penitencjarnego oraz por. Leszek Kolaska przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą Służby Więziennej. Podczas spotkania z uczniami poruszono takie zagadnienia jak np. najważniejsze daty z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej, typologię zakładów karnych i zadania statutowe formacji. Dzięki dołączonym zdjęciom młodzież zapoznała się z umundurowaniem więzienników oraz problematyką uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas np. konwojowania osób pozbawionych wolności czy szkolenia umiejętności strzeleckich.

Sprawdzian wiedzy i umiejetności

Uczniowie zmierzyli się z zadaniem polegającym na rozszyfrowaniu skrótów oznaczających rodzaj i typ zakładu karnego oraz systemu odbywania kary pozbawienia wolności. Z wyzwaniem poradzili sobie bardzo dobrze, co pozwala przypuszczać, iż tkwi w nich potencjał do pracy z osobami pozbawionymi wolności. Ponadto pod koniec wizyty przystawili do krótkiego testu wiedzy, który okazał się dla nich bardzo prosty.

Kierunek - Służba Więzienna

Podczas wizyty poruszono kwestę wymagań, które muszą spełnić kandydaci chcący służyć w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej, poszczególne etapy procesu rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonej rekrutacji.

Co kryje wnętrze Aresztu Śledczego?

W następnej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili uczniom zwiedzenie jednostki penitencjarnej. Uczestnicy spotkania zobaczyli oddział mieszkalny zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno - ochronnych oraz warunków odbywania kary pozbawienia wolności. Ponadto młodzież miała możliwość wejścia na place spacerowe, zajrzenia do kaplicy pw. .św. Rafała Kalinowskiego czy świetlicy, gdzie realizowane są zajęcia kulturalno - oświatowe. Ponadto umożliwiono także przeprowadzenie krótkiej rozmowy młodzieży z psychologiem pracującym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Co zostanie w uczestnikach wizyty plenerowej?

Zdecydowanie widok najbardziej restrykcyjnego ze środków przymusu bezpośredniego czyli celi zabezpieczającej oraz możliwość zmierzenia się z wyzwaniem wejścia na szczyt wieżyczki ochronnej, z czego skorzystali wszyscy uczniowie. Szczegółowych informacji na temat przyczyn oraz zasad używania środków przymusu bezpośredniego udzielił młodzieży m. chor. Rafał Zacharski - dowódca zmiany.

Moment wręczenia certyfikatu

Na zakończenie zajęć mjr Andrzej Ścisłowski - zastępca dyrektora starogardzkiej jednostki wręczył opiekunowi uczniów oraz gospodarzowi klasy certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym.

Analiza konsekwencji własnego zachowania

To tylko jeden z celów organizacji tego rodzaju spotkań z młodymi ludźmi, aczkolwiek bardzo ważny z perspektywy młodego człowieka, który dopiero uświadamia sobie, czym jest ponoszenie odpowiedzialności za samego siebie. Nie sposób nie wspomnieć o walorze edukacyjnym programu - poszerzenia wiedzy na temat podstaw prawa oraz Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwa, której celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Młodzież nie ukrywała, iż spotkanie rozbudziło ich ciekawość wobec naszej formacji. Byli zadowoleni, iż mogli na „własne oczy” zobaczyć jak wygląda więzienna rzeczywistość.

Fotogaleria

Tekst: mjr Kamila Turzyńska

Zdjęcia: mjr Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej