3 lipca br. podczas wykonywania zadań służbowych w ramach nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego st. sierż. sztab. Adam Chojnacki oraz st. kpr. Łukasz Wajer będąc świadkami zdarzenia drogowego wykazali się adekwatną i zdecydowaną reakcją na zaistniałą sytuację.

Skuteczne działanie funkcjonariuszy Służby  Więziennej

Będąc świadkami zdarzenia drogowego w Tunelu im. Ks. Abp. Tadeusza Gocłowskiego w Gdańsku funkcjonariusze natychmiast poinformowali o nim stosowane służby, zabezpieczyli miejsce wypadku oraz udzielili poszkodowanym pomocy. Co warte podkreślenia, pozostali na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu funkcjonariuszy policji i ratowników pogotowia, którzy przejęli prowadzenie dalszych czynności.

Udowodnili, że można na nas liczyć

Postawa funkcjonariuszy ze starogardzkiej jednostki penitencjarnej zasługuje na słowa uznania i szacunku. Jest to także najlepszy dowód na to, iż więziennicy są zawsze gotowi do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa, przestrzegania porządku prawnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa .

Podziękowania od Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku

W przesłanym liście gratulacyjnym podkreślono sprawną, właściwą i skuteczną reakcję  funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim oraz ich wysokie zaangażowanie w działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Uznanie ze strony przełożonych

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy płk Andrzej Gniot nagrodził sierż. sztab. Adam Chojnackiego oraz st. kpr. Łukasz Wajer i pogratulował godnej uznania postawy.

St. sierż. sztab. Adam Chojnacki i st. kpr. Łukasz Wajer

St. sierż. sztab. Adam Chojnacki jest zawodowo związany ze Służbą Więzienną od 2007 roku. Przez wiele lat pełnił służbę w dziale ochrony jako starszy oddziałowy. Od niedawna realizuje obowiązki służbowe poza wysokimi murami więzienia realizując zadania związane z obsługą wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dobru elektronicznego.

St. kpr. Łukasz Wajer jest funkcjonariuszem Służby Więziennej od 2018 roku. Swoje „pierwsze służbowe kroki” stawiał w dziale ochrony. Od 2020 roku niezmiennie pełni służbę w dziale Systemu Dozoru Elektronicznego.

Obydwoje są postrzegani przez załogę starogardzkiego Aresztu Śledczego jako osoby solidne, dyspozycyjne i zaangażowane w realizację wyznaczonych im zadań. 

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, st. sierż. sztab. Adam Chojnacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej