Funkcjonariusz starogardzkiej jednostki penitencjarnej chor. sztab. Michał Oller w czasie wolnym od służby był bezpośrednim świadkiem potrącenia pieszego. Funkcjonariusz Służby Więziennej wykazał się zdecydowaną, adekwatną do zaistniałej sytuacji reakcją, za co został wyróżniony przez płk. Andrzeja Gniota, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

12 listopada 2022 r. około godziny 19:25 przy ulicy Jagiełły w Starogardzie Gdańskim doszło do potrącenia pieszego. Osobą, która wezwała na miejsce zdarzenia służby ratunkowe oraz udzieliła poszkodowanemu pierwszej pomocy był chor. sztab. Michał Oller - funkcjonariusz starogardzkiego  Aresztu Śledczego.

Przebieg zdarzenia

W czasie wolnym od służby chor. sztab. Michał Oller był bezpośrednim świadkiem potrącenia pieszego. Funkcjonariusz Służby Więziennej wykazał się zdecydowaną, adekwatną do zaistniałej sytuacji reakcją. Wezwał pogotowie ratunkowe na miejsce zdarzenia oraz udzielił poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Co także istotne, pozostał na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu funkcjonariuszy policji oraz ratowników pogotowia, którzy przejęli prowadzenie dalszych czynności.

Postawa funkcjonariusza doceniona przez starogardzkich  policjantów

W przesłanym do Dyrektora starogardzkiej jednostki penitencjarnej liście gratulacyjnym od Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim zawarte są słowa uznania  i pochwały dla działań chor. sztab. Michała Oller.

Słowa uznania ze strony przełożonych

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy płk Andrzej Gniot nagrodził funkcjonariusza starogardzkiej jednostki penitencjarnej chor. sztab. Michała Ollera i osobiście pogratulował mu wzorowej postawy.

Chor. sztab. Michał Oller

Swoją służbową przygodę z formacją rozpoczął w 2005 roku. Obecnie  w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim pełni służbę w dziale ochrony na stanowisku dowódcy zmiany, którego rolą jest przede wszystkim kontrolowanie sposobu wykonywania zadań służbowych przez podległych mu funkcjonariuszy i nadzorowanie realizacji porządku wewnętrznego w jednostce. Od 2010 roku wykonywał zdania służbowe na stanowisku służby dyżurnej. Obecnie podano pełni funkcję mentora - poprzez profesjonalne wykonywanie zadań służbowych daje przykład i służy wiedzą i pomocą funkcjonariuszom, którzy dopiero zaczynają pracować w Służbie Więziennej.

W ocenie bezpośredniego przełożonego Kierownika Działu Ochrony:

„ Dowódca zmiany chor. sztab. Michał Oller posiada szereg cech, które predysponują go do wykonywania zadań na tym stanowisku. Jest funkcjonariuszem opanowanym i zrównoważonym. Wyróżnia go umiejętność współdziałania w zespole oraz dokonania trafnej oceny sytuacji i podejmowania adekwatnych działań. Jego atutem jest także merytoryczne przygotowanie oraz długoletnie doświadczenie w pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. To wszystko przekłada się na wysoki autorytet, którym obdarzają go funkcjonariusze. Jego praca jest bardzo dobrze oceniana przez przełożonych”.

 

Tekst/ zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej