8 listopada br. ppłk Ireneusz Łepkowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim podpisał porozumienie dotyczące korzystania ze strzelnicy ze Stowarzyszeniem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, które reprezentował Zbigniewa Bona - Prezes Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

Idea i znaczenie

Przedmiotem porozumienia jest bezpłatne korzystanie przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim z osi strzeleckich na strzelnicy zlokalizowanej przy ul. Brackiej 1, w Starogardzie Gdańskim. Dokumenty podpisano celem przeprowadzenia na obiekcie strzelań programowych z broni palnej będącej na wyposażeniu Służby Więziennej.

Co najmniej dwa razy w roku

Każdy funkcjonariusz Służby Więziennej musi być właściwie przygotowany do użycia broni palnej w sytuacjach regulowanych przez Ustawę z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zautomatyzowanej czynności podczas posługiwania się bronią są gwarantem efektywnego i szybkiego jej użycia. To właśnie w tym celu prowadzi się cykliczne szkolenia strzeleckiego w ciągu roku (dla funkcjonariuszy działu ochrony co najmniej cztery razy w ciągu roku, dla pozostałych funkcjonariuszy dwa), które ukierunkowane są na podniesienie posiadanych umiejętności w tym zakresie. Możliwość organizacji szkoleń na nieodległym obiekcie strzelnicy przy ul. Brackiej 1 na pewno usprawni i zoptymalizuje warunki przeprowadzenia szkoleń strzeleckich.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Początki bractw strzeleckich sięgają czasów średniowiecza. Średniowieczne miasto nakładało na swych mieszkańców obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia zewnętrznego. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Gdańskim zostało założone w 1351 roku. Spełniało ono przez wieki rolę obrony cywilnej i terytorialnej, a obecnie pielęgnując dawne obyczaje i tradycje militarne, podnoszą świadomość historycznej przynależności do kręgu kultury europejskiej oraz kształtują patriotyczne postawy.

Stała współpraca

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim od wielu już lat ścisłe współpracuje z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w zakresie choćby organizacji zawodów strzeleckich. Porozumienie dotyczące możliwości korzystania ze strzelnicy to kolejna cenna i ważna inicjatywa, która przełoży się na wzrost kompetencji w zakresie posługiwania się bronią palną przez więzienników.

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: por. Leszek Kolaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej